Kas vada Parlamentu darbu: priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un kvestori (infografika)  

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Aicinām ieskatīties Eiropas Parlamenta prezidija darbā, iepazīties ar priekšsēdētāja vietniekiem un kvestoriem, kā arī viņu atbildības jomām.

Eiropas Parlamenta prezidijs.  

Parlamenta darbs norit nepārtraukti, pateicoties Eiropas Parlamenta vadībai - prezidijam, kuru veido Parlamenta priekšsēdētājs, 14 priekšsēdētāja vietnieki un 5 kvestori. Katram prezidija loceklim ir uzticēts atbildības portfelis ar konkrētiem pienākumiem, piemēram, informācija un komunikācija, Parlamenta ēku pārvaldība vai attiecības ar dalībvalstīm. Kvestori ir atbildīgi par administratīviem un finanšu jautājumiem, kas tieši skar deputātus un viņu darba apstākļus.

Aicinām ieskatīties infografikā, lai uzzinātu, kāda ir esošo prezidija locekļu pienākumu sadale.

Visus biroja locekļus ievēl deputāti uz divarpus gadiem ar tiesībām tikt pārvēlētiem, tāpēc viņu pašreizējais pilnvaru termiņš beigsies 2022. gada janvārī.