Komisāra amata kandidāti 
Publiskas uzklausīšanas Eiropas Parlamentā 

ES lietas  Atjaunināts: 
 
Izveidots:   

Pirms izvirzītie komisāra amata kandidāti var oficiāli stāties amatā, Parlaments izmanto savas demokrātiskās uzraudzības pilnvaras, rīkojot publiskas uzklausīšanas.

Raksti 

Videomateriāli 

Raksti 

       

ECON  IMCO  ITRE  JURI 

Priekšsēdētājas izpildvietnieces amata kandidāte - Digitālajam laikmetam gatava Eiropa

       

AFET 

Augstā pārstāvja / Priekšsēdētājas vietnieka amata kandidāts - Spēcīgāka Eiropa pasaulē

       

AFCO  LIBE  JURI 

Priekšsēdētājas vietnieces amata kandidāte - Vērtības un pārredzamība

Atsauktās kandidatūras 

 
Atbildīgās komitejas Pieaicinātie Priekšsēdētāju konference Komiteju priekšsēdētāju konference

Videomateriāli 

Raksti