EP deputāti aicina dalībvalstis netirgot ES pilsonību 

Paziņojumi presei 
Plenārsesija 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

M©European Union 2014 - European Parliament  

ES pilsonību nedrīkstētu pārdot ne par kādu cenu, saka Eiropas Parlaments ceturtdien pieņemtajā rezolūcijā. Deputāti ir noraizējušies par dažu dalībvalstu izveidotajām shēmām pilsonību "tirgošanai" un īpaši uzsver Maltas piemēru. Parlaments aicina Komisiju izvērtēt, vai dalībvalstu īstenotās shēmas nav pretrunā ar ES līgumiem un nediskriminācijas noteikumiem — pēc to burta un gara.

Dažas dalībvalstis ir ieviesušas sistēmas, kas "tieši vai netieši" noved pie ES pilsonības pārdošanas trešo valstu pilsoņiem, tomēr no dalībvalstīm tiek sagaidīta atbildīga rīcība, kas aizsargātu Savienības kopīgās vērtības un sasniegumus, kuri "ir nenovērtējami, un tiem nevar noteikt cenu", saka Eiropas Parlaments šodien pieņemtajā rezolūcijā (ar 560 balsīm par, 22 pret un 44 atturoties).


Tieša ES pilsonības tirgošana apdraud savstarpējo uzticēšanos, kas ir Savienības izveides pamatā, saka deputāti.

Parlaments arī uzsver, ka tiesības, kuras piešķir ES pilsonība, ir pamatotas cilvēka cieņā, un ES pilsonība nozīmē piederību Savienībai un tā ir atkarīga no personas saiknēm ar Eiropu, un tai "nekad nevajadzētu kļūt par tirgojamu preci".

Parlaments arī norāda, ka shēmas, kas ļauj iegūt ES pilsonību apmaiņā pret ieguldījumiem, ir arī diskriminējošas, jo dod iespēju iegādāties ES pilsonību tikai bagātākajiem trešo valstu pilsoņiem, neizvērtējot nekādus citus kritērijus.


Uzmanības centrā: pilsonības tirgošana Maltā

Maltas valdība pēdēja laikā ir veikusi pasākumus, lai ieviestu sistēmu tiešai Maltas pilsonības tirgošanai, kas automātiski nozīmē tiešu ES pilsonības kopumā piedāvāšanu pārdošanai, apejot uzturēšanās atļaujas posmu, norādīts tekstā.


Nav pat skaidrs, vai Maltas pilsoņi gūs kādu labumu no šīs jaunās politikas, piemēram, no iekasētajiem nodokļiem, ņemot vērā, ka attiecīgajiem ārvalstu investoriem tie nebūs jāmaksā. "Pilsonība nenozīmē tikai tiesības, bet arī pienākumus", norāda deputāti.

Parlaments aicina Maltu nodrošināt, tās pilsonības ieguves sistēmas atbilstību ES vērtībām, un to pašu attiecina arī uz citām dalībvalstīm, kas pieņēmušas sistēmas tiešai vai netiešai ES pilsonības tirgošanai trešo valstu pilsoņiem.


Vai pārkāpti ES noteikumi?


Komisijai pēc EP prasības būtu jāizvērtē, vai dalībvalstu pilsonības tirgošanas sistēmas pārkāpj ES līgumus un Šengenas Robežu kodeksu, kā arī ES noteikumu par nediskriminēšanu — pēc burta un gara. Deputāti prasa Komisijai sagatavot ieteikumus, lai novērstu ES pamatvērtību apdraudējumu, kā arī pamatnostādnes attiecībā uz ES pilsonības pieejamību ar valstu sistēmu starpniecību.