Kopīgot šo lapu: 

Ferdinando NELLI FEROCI, Jacek DOMINIK, Martine REICHERTS, Jyrki KATAINEN  

Eiropas Parlaments trešdienas rīta balsojujmā apstiprināja četrus jaunos ES komisāru kandidātus, kas līdz Komisijas pašreizējā pilnvaru termiņa beigām 31. oktobrī ieņems to komisāru vietas, kas nolēmuši kļūt par EP deputātiem. Pirmdien komisāru kandidātus "nopratināja" arī EP komitejās.

Deputāti visus četrus kandidātus atbalstīja ar 421 balsīm par, 170 pret un 32 atturoties. Atbilstoši EP reglamentam, komisāru kandidāti pirmdien uzstājās EP komitejās.

Apstiprinātie komisāri

Jirki Katainens (Somija ) stāsies Olli Rēna vietā, pārņemot ekonomikas, monetāro lietu un eirozonas komisāra portfeli.


Ferdinando Nelli Feroči (Itālija), stāsies Antonio Tažāni vietā, pārņemot rūpniecības un uzņēmējdarbības komisāra portfeli.


Martina Raiherte (Luksemburga) aizstās Vivianu Redingu, pārņemot tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāra amatu.


Savukārt Jaceks Dominiks (Polija) turpmāk būs budžeta un finanšu plānošanas komisārs, Januša Levandovska vietā.


Turpmākie soļi


Pirms stāties amatā, kandidātiem vēl jāsaņem Padomes atbalsts.