Vieglāka piekļuve tiešsaistes pakalpojumiem personām ar īpašām vajadzībām un gados vecākiem cilvēkiem 

Paziņojumi presei 
Plenārsesija 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

Saskaņā ar jauniem ES mēroga noteikumiem, kurus EP pieņēma trešdien, valsts pārvaldes, slimnīcu, tiesu un citu publiskā sektora tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes būs jāizstrādā tā, lai tās kļūtu pieejamas ikvienam. Tīmekļa pieejamības direktīva atvieglos personu ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēku piekļuvi datiem un pakalpojumiem internetā, piemēram, lai iesniegtu nodokļu deklarāciju, pieteiktos uz pabalstu, veiktu maksājumus vai iestātos augstskolā.

“Šodien esam nodrošinājuši, ka e-pārvalde ir pieejama ikvienam. Tieši tāpat kā iestāžu ēkām jābūt fiziski pieejamām, pieejamai jābūt arī digitālajai videi. Mēs atrisinājām publiskā sektora tīmekļa pieejamību, bet internets ir kas vairāk par pārvaldes iestāžu mājas lapām un lietotnēm. Ir vajadzīga reforma arī privātajā sektorā, sākot no bankām līdz pat televīzijas kanāliem un privātajām slimnīcām. Es ceru, ka drīz varēsim pieņemt Eiropas tiesību aktu par pieejamību, lai publiskā un privātā sektora pakalpojumi kļūtu pieejami visiem mūsu iedzīvotājiem,” norādīja Eiropas Parlamenta ziņotāja Dita Harancova (Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa / ALDE, Čehija).

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, publiskā sektora (sākot no pārvaldes iestādēm, tiesu un policijas dienestiem, līdz pat slimnīcām, augstskolām un bibliotēkām) iestāžu mājas lapām un mobilajām lietotnēm būs jāatbilst vienotiem ES pieejamības standartiem. Eiropas Parlamenta deputāti iekļāvuši nosacījumu, ka arī mobilajām lietotnēm, kas tiek izmantotas viedtālruņos un planšetdatoros, jāatbilst jaunajiem noteikumiem.

Atsauksmju mehānisms

Publiskā sektora iestādēm būs jāsniedz un regulāri jāatjaunina “sīki izstrādāts, visaptverošs un skaidrs piekļūstamības paziņojums” par savu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu atbilstību šīs direktīvas prasībām. Tas iekļauj arī paskaidrojumu par satura daļām, kurām nevar piekļūt, un tā iemesliem. Publiskā sektora iestādēm būs jāievieš "atsauksmju mehānisms", lai lietotāji varētu pieprasīt konkrētu informāciju, ja vietnes saturs ir grūti pieejams, vai ziņot par nepilnībām.

Piekļuve noteikta veida saturam pēc pieprasījuma

Atsevišķs satura veids var nebūt pakļauts direktīvas noteikumiem par pieejamību, taču tikai gadījumā, ja šis saturs nav nepieciešams administratīvajā procesā, piemēram, biroja datņu formāti, iepriekš ierakstīti laikatkarīgi (time-based) mediju darbi vai tādu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu saturs, kas kvalificējamas kā arhīvi.


EP deputāti iekļāvuši prasību, ka publiskā sektora iestādēm arī šāds saturs jāpadara pieejams, ja kāda persona to pieprasa. Publiskā sektora struktūrai informāciju jāsniedz “adekvātā un atbilstošā veidā saprātīgā laikposmā” un jānodrošina saite uz “izpildes procedūru”, kuru var izmantot, ja atbilde uz paziņojumu vai pieprasījumu ir noraidoša. Dalībvalstīm jāizraugās iestāde, kuras uzdevums ir uzraudzīt šo noteikumu izpildi.

Apmēram 80 miljoniem cilvēku Eiropas Savienībā ir invaliditāte. Tā kā ES sabiedrība noveco, paredzams, ka cilvēku skaits ar invaliditāti vai ar vecumu saistītiem ierobežojumiem 2020. gadā palielināsies līdz 120 miljoniem.

Nākamie soļi

Tiklīdz direktīva tiek publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, dalībvalstīm to būs jāievieš savos tiesību aktos 21 mēneša laikā sākot no dienas, kad direktīva stājusies spēkā. Pēc tam tiek doti 12 mēneši, lai nosacījumus piemērotu jaunām tīmekļa vietnēm, 24 mēneši, lai tos piemērotu esošajām tīmekļa vietnēm un 33 mēneši, lai standartus piemērotu publiskā sektora iestāžu mobilajām lietotnēm.

Fakti:

  • Šī direktīva nosaka pirmos ES mēroga noteikumus, kas nodrošina, lai publiskā sektora iestāžu tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes tiek padarītas pieejamas lietotājiem, ​​īpaši personām ar invaliditāti.
  • Vairākas ES dalībvalstis ir pieņēmušas pasākumus, kas balstās uz starptautiski izmantotām pamatnostādnēm pieejamu tīmekļa vietņu radīšanā, taču katras valsts likumi un ieviestie pasākumi tomēr būtiski atšķiras.