Cīņa ar terorismu: represijas pret ārvalstu kaujiniekiem un “vientuļajiem vilkiem” 

Paziņojumi presei 
Plenārsesija 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

Lai cīnītos ar pieaugošajiem draudiem, ko rada ārvalstu kaujinieki, kuri terorisma nolūkos pārvietojas starp dažādām konfliktu zonām, kā arī tā dēvētie “vientuļie vilki”, kuri plāno “solo uzbrukumus”, Eiropas Parlaments ceturtdien atbalstīja jaunos ES pretterorisma noteikumus.

Jaunā pretterorisma direktīva atjauninās pašreizējo ES noteikumu “ietvaru” par teroristu nodarījumiem un paplašinās to darbības jomu, iekļaujot jaunus draudus.

“Mums ir jāaptur pārkāpējus vēl pirms īstenotā uzbrukuma, nevis pēc tam jānožēlo terorakta fakts,” uzsvēra EP ziņotāja Monika Hohlmeier (EPP, Vācija) debatēs pirms balsojuma. “Esam panākuši labu līdzsvaru starp drošības stiprināšanu un stingru pamattiesību aizstāvību, jo nav jēgas drošībai bez tiesībām,” viņa uzsvēra.


Teksts, ko Eiropas Parlaments un ES Padome neformāli vienojās 2016. gada novembrī, tika apstiprināts ar 498 balsīm par, 114 pret un 29 atturoties.


Paplašinātais saraksts ar darbībām, kas tiks kriminalizētas kā gatavošanās teroraktam:

  • izceļošana no ES ar mērķi pievienoties teroristu grupējumiem un/vai atgriešanos ES ar mērķi īstenot teroraktu;
  • vervēšana terorisma nolūkiem
  • apmācību saņemšana un sniegšana terorisma nolūkos
  • atbalstīšana, līdzdalība vai mēģinājums veikt uzbrukumu
  • publiska kūdīšana teroraktiem vai to cildināšana
  • terorisma darbību vai teroristu grupējumu finansēšana

Palīdzība terorisma upuriem


Likums iekļauj arī noteikumus par terorisma upuru aizsardzību, lai nodrošinātu, ka upuri un viņu ģimenes uzbrukuma gadījumā nekavējoties saņemtu palīdzību. Piemēram, ES dalībvalstīm ir jānodrošina, ka ir ieviesti atbalsta pakalpojumi, lai palīdzētu ģimenēm noskaidrot, kurā slimnīcā nogādāts viņu radinieks, kā arī lai palīdzēt upuriem atgriezties savās izcelsmes valstīs, ja tie ir cietuši uzbrukumā, apmeklējot citu ES valsti. Atbalstam jāiekļauj arī medicīniskā un psiholoģiskā palīdzība, kā arī konsultācijas juridiskos un finanšu jautājumos, piemēram, juridiskajām procedūrām atlīdzību pieteikumiem.

Nākamie soļi


No brīža, kad jaunie noteikumi tiek publicēti ES Oficiālajā Vēstnesī, ES dalībvalstīm būs 18 mēneši, lai tos piemērotu - transponētu nacionālo valstu tiesību aktos.

Apvienotajai Karalistei un Īrijai direktīva nav saistoša, bet tās var informēt Eiropas Komisiju par savu nodomu izvēlēties, ja tās vēlas to piemērot. Dānija netiks iekļauta direktīvā.


Ceturtdien Eiropas Parlaments apstiprināja arī jaunus noteikumus, lai pastiprinātu pārbaudes uz ES ārējām robežām nolūkā uzlabot ES iekšējo drošību.

Piezīme redaktoriem: Jaunā direktīva terorisma apkarošanai aizstās 2002. gada ES Padomes pamatlēmumu (2002/475/JHA), lai atbilstu reālajai situācijai un ietu soli solī ar jaunākajām tendencēm un pieaugošajiem draudiem, piemēram, ārvalstu kaujinieku un “vientuļo vilku” darbībām, kā arī lai nodrošinātu, ka dalībvalstis ievēro starptautiskās saistības un standartus, piemēram, ANO Drošības Padomes Rezolūciju 2178 un papildprotokolu Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu.

Skaitlis: 5000 - tiek lēsts, ka vismaz tik eiropieši ir devušies uz konflikta teritorijām Sīrijā un Irākā (Europol, TE-SAT ziņojums, 2016)


Fakts: Turpmākos uzbrukumu mēģinājumus ES, visticamāk, varētu veikt gan vientuļie vilki, gan grupējumi - teikts nesenajā Eiropola Eiropas Pretterorisma centra ziņojumā. Saskaņā ar to paredzams, ka, ja ISIS ir uzvarēta vai stipri novājināta Sīrijā / Irākā, palielināsies ārvalstu cīnītāju skaits, kuri atgriezīsies Eiropā.