Roboti un mākslīgais intelekts: EP deputāti prasa ES mēroga noteikumus par atbildību  

Paziņojumi presei 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

©AP Images/European Union - EP  

ES mēroga noteikumi strauji augošajā robotikas nozarē ir vajadzīgi, piemēram, lai ieviestu ētikas standartus vai noteiktu atbildību par negadījumiem, kuros iesaistītas automatizētas un autonomas automašīnas, norāda EP deputāti rezolūcijā, ko pieņēma ceturtdien.

Eiropas Parlamenta deputāti Eiropas Komisijai prasa ierosināt noteikumus robotikas un mākslīgā intelekta nozarē, lai pilnībā izmantotu to ekonomikas potenciālu un garantētu noteiktus standartus drošumam un drošībai. Viņi norāda, ka regulējuma standarti robotikā tiek plānoti vairākās valstīs, un uzsver, ka ES nepieciešams būt līderei, kas nosaka šos standartus, lai nebūtu spiesta sekot trešo valstu noteiktajiem standartiem.


Ziņotāja Mady Delvaux (S&D, Luksemburga) teica: “Lai gan esmu gandarīta, ka plenārsēdē tika pieņemts mans ziņojums par robotiku, es esmu arī vīlusies, ka labējā koalīcija ALDE, EPP un ECR atteicās ņemt vērā iespējamo negatīvo ietekmi uz darba tirgu. Viņi noraidīja atvērtu un uz nākotni vērstu diskusiju un tādējādi neņēma vērā mūsu pilsoņu bažas.”

 

Atbildības aspekti un robotu ietekme uz darbaspēku


EP deputāti uzsver, ka steidzami nepieciešams regulējums, lai precīzi noteiktu atbildības aspektus, īpaši attiecībā uz automatizētām un autonomām automašīnām. Viņi pieprasa obligātās apdrošināšanas shēmu un papildu fondu, lai nodrošinātu, ka negadījumos ar šādām automašīnām cietušie tiek pilnībā kompensēti.


EP deputāti arī prasa Eiropas Komisijai apsvērt iespēju izveidot īpašu juridisko statusu ilgtermiņa robotiem, lai noteiktu, kurš ir atbildīgs, ja tie nodara kaitējumu.


Robotu straujā attīstība var rezultēties darba tirgus pārmaiņās – ar atsevišķu darbavietu izveidi, pārcelšanu un zaudējumu. EP deputāti mudina Komisiju rūpīgi sekot šīm tendencēm.


Ētiskas rīcības kodekss un jauna Eiropas Robotikas aģentūra


Augošais robotu lietojums arī rada ētikas jautājumus, piemēram, privātuma un drošības jomā, uzsver EP deputāti. Viņi rosina brīvprātīgu ētiskas rīcības kodeksu robotikā pētniekiem un inženieriem, lai nodrošinātu, ka viņi strādā atbilstoši likuma normām un ētikas standartiem, kā arī robotu izstrāde un lietojums respektētu cilvēka cieņu.


EP deputāti arī aicina Eiropas Komisiju apsvērt iespēju izveidot Eiropas Robotikas un mākslīgā intelekta aģentūru, lai atbildīgajām valsts iestādēm nodrošinātu ekspertīzi tehniskos, ētikas un likumdošanas jautājumos.

Rezolūcija tika pieņemta ar 396 balsīm par, 123 pret un 85 atturoties. Eiropas Komisijai nebūs obligāta jāseko EP ieteikumiem, bet atteikuma gadījumā ir jānorāda iemesli.


Fona informācija:

Laikā no 2010. līdz 2014. gadam robotu pārdošanas apjoma pieaugums bija vidēji 17% gadā, bet 2014. gadā pārdošanas apjoms palielinājās par 29% (avots: Starptautiskā Robotikas federācija).


Procedūra: leģislatīvā rezolūcija (INL)