Gāzes piegāde: dalīties, lai pietiktu visiem 

Paziņojumi presei 
Plenārsesija 
Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

  • Kaimiņvalstu savstarpēja palīdzība gāzes piegādes krīžu gadījumā;
  • Pārredzami gāzes piegādes līgumi.

Saskaroties ar gāzes piegādes krīzēm, ES valstis varēs iedarbināt īpašu pārrobežu palīdzības mehānismu, paredz jauni Eiropas Parlamenta apstiprināti noteikumi.

Prioritāte būs pietiekama gāzes piegāde mājsaimniecībām, centralizētās apkures iekārtām un tādiem būtisku sociālu pakalpojumu sniedzējiem kā, piemēram, slimnīcām. Krīzes skarta dalībvalsts varēs iedarbināt varēs aktivizēt solidaritātes mehānismu un lūgt palīdzību citām valstīm.

 

Reģionāla sadarbība krīzes gadījumā

 

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem tiks izveidotas četras “riska grupas”, kurās iekļautās dalībvalstis sadarbosies, nosakot riska līmeni un īstenojot preventīvus un ārkārtas krīžu novēršanas pasākumus.

 

Noteikumi paredz trīs piegādes krīžu līmeņus - agrīno brīdinājumu, trauksmi un ārkārtas stāvokli. Dalībvalstis tos varēs izsludināt, informējot Eiropas Komisiju un  attiecīgās “riska grupas” dalībvalstis.

 

Pārredzami līgumi

 

Eiropas Komisija varēs pieprasīt būtiskus gāzes piegādes līgumus (tādus, kas regulē 28% ikgadējā patēriņa piegādi). Komisija arī varēs pieprasīt detalizētu informāciju par citiem līgumiem, kas ietekmē gāzes piegādi - piemēram, tādiem, kas regulē piekļuvi infrastruktūrai.

 

Citāts

 

EP ziņotājs Jerzy Buzek (EPP, PL) sacīja:

 

“Mūsu pilsoņi nedrīkst palikt bez gāzes. Ar šiem noteikumiem dalībvalstis apņemas sniegt savstarpēju palīdzību, ja gāzes piegāde tiek pārtraukta. Jaunā regula stiprinās reģionālo sadarbību un padarīs gāzes piegādes līgumus pārskatāmākus.”

 

Nākamie soļi

 

Regula tika apstiprināta ar 567 balsīm pret 101, 23 deputātiem atturoties.

 

Saņemot Padomes apstiprinājumu, pārskatītā gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumu regula tiks publicēta Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tā stāsies spēkā 20 dienas pēc publicēšanas.

 

Fakti

 

Jaunā regula ir daļa no ilgtspējīgas enerģētiskās drošības pasākumu kopuma, ar ko Eiropas Komisija nāca klajā 2016. gada februārī. Tā padara gāzes tirgus pārskatāmākus un stiprina ES noturību gāzes piegādes krīžu gadījumos. Regulas pielikumā atrodams četru “riska grupu” sastāvs.