Kopīgot šo lapu: 

EP ar klusuma brīdi piemin nogalināto slovāku žurnālistu Janu Kučaku  

Atklājot Eiropas Parlamenta plenārsēdi Briselē, deputāti trešdien pēc priekšsēdētājā Antonio Tajāni ierosinājuma vienojās klusuma brīdī nogalināta slovāku žurnālista Jana Kučaka piemiņai.

A.Tajāni nosodīja netālu no galvaspilsētas Bratislavas izdarīto J.Kučaka un viņa dzīvesbiedres Martinas Kušnirovas slepkavību.

 

“Šis ir nepieņemams uzbrukums preses brīvībai, kas ir viens no mūsu demokrātijas stūrakmeņiem, pastrādāts tikai dažus mēnešus pēc Dafnes Karuanas Galicijas slepkavības,” viņš teica.

 

Jans Kučaks savu darbu darīja profesionāli un aizrautīgi. Aizdomīgos finanšu darījumos viņš tiecās noskaidrot patiesību neatkarīgi no tā, kā intereses viņš aizskartu, sacīja A.Tajāni.

 

“Policija uzskata, ka slepkavība veikta, lai izbeigtu viņa pētniecisko darbu” teica EP priekšsēdētājs, uzsverot, ka “nav pieņemams, ka žurnālisti tiek nogalināti sava darba dēļ.”

 

“Mums jānodrošina preses brīvība un jāpanāk, ka žurnālisti var brīvi strādāt,” uzsvēra A.Tajāni. “Es paļaujos, ka Slovākijas varas iestādes atklās patiesību.”

 

“Eiropas Parlamenta vārdā es apliecinu, ka tāpat kā Dafnes Karuanas Galicijas lietā mēs neklusēsim, līdz vainīgie tiks sodīti.”

 

Deputāti J.Kučaku un M.Kušnirovu pieminēja ar klusuma brīdi.

 

EP priekšsēdētājs nosodīja arī teroristiskā grupējuma Boko Haram veikto vairāk nekā 100 meiteņu nolaupīšanu Nigērijā. EP nosoda uzbrukumus un aicina atbrīvot meitenes. “Katram bērnam būtu jāvar droši apmeklēt skolu,” viņš teica, meiteņu pazušanu nosaucot par starptautisku humanitāru katastrofu. Viņš aicināja uz ciešāku sadarbību ar ES Āfrikas partneriem, apkarojot terorismu.

 

Priekšsēdētājs informēja deputātus par starpgadījumu Bulgārijā, kurā bija iesaistīta deputāte Ska Kellere un par kura aculiecinieku viņš pats kļuva, deputāti saņemot noniecinošas piezīmes no Bulgārijas parlamentārieša Valērija Simeonova. A.Tajāni sacīja, ka ir pateicīgs Bulgārijas valdībai par distancēšanos no V.Simeonova rīcības, un starpgadījums ir izbeigts.

 

EP deputāti, kas stājas amatā

Ana Maria MIRANDA PAZ (Spānija, GUE/NGL)

Jacques COLOMBIER (Francija, ENF)

Miroslavs MITROFANOVS (Latvija, Zaļie/EFA)

Elsi KATAINEN (Somija, ALDE)

EP deputāti, kas atstāj amatu

Hannu TAKKULA (Somija, ALDE)

Josu JUARISTI ABAUNZ (Spānija, GUE/NGL)

M. Janusz KORWIN-MIKKE (Polija/NI)

Tatjana ŽDANOKA (Latvija, Zaļie/EFA)

 

Izmaiņas darba kārtībā

 

Trešdiena

 

- Pirmais punkts: “Humanitārā situācija Sīrijā, jo īpaši Gutā”, EP priekšsēdētāja un politisko grupu līderu paziņojumi;

- Otrais punkts: “Eiropadomes neformālā tikšanās 2018. gada 23. februārī”, EP priekšsēdētaja paziņojums un debates;

- Ceturtais punkts: “ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2018. gada sesijās,” ES augstās pārstāves ārlietās paziņojums;

- Astotais punkts: “Aizliegtās bijušā Komisijas priekšsēdētāja J. M. Barrozo lobija darbības, tādas kā tikšanās ar komisāru J. Katainenu”, Komisijas paziņojums (jauns darba kārtības punkts)

- Augstās pārstāves ārlietās paziņojums “ES perspektīvas ES un Kubas Apvienotās padomes pirmajai sanāksmei” ir atcelts.

 

Ceturtdiena

 

- Pirmie divi darba kārtības punkti ir mainīti vietām;

- 11:30 pirms balsojumu sākuma darba kārtībā iekļauta Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāra Nila Muižnieka uzruna;

 

Balsojumiem pievienoti šādi punkti:

 

- Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšana;

- Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas 59122 (DAS-59122-7) atļaušana;

- Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas MON 87427 × MON 89034 × NK603 un ģenētiski modificētas kukurūzas, kurā kombinēti divi no šādiem gadījumiem: MON 87427, MON 89034 un NK603, atļaušana.

 

Komiteju lūgumi uzsākt sarunas ar Padomi un Komisiju

Vairāku komiteju lēmumi uzsākt iestāžu sarunas (Reglamenta 69c pants) ir publicēti plenārsesijas mājas lapā. Ja līdz ceturtdienas 24.00 netiek saņemts balsojuma pieprasījums, komitejas drīkstēs uzsākt sarunas.