ES bruņojas cīņai ar naidīgu propagandu 

Paziņojumi presei 
Plenārsesija 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

  • Nepieciešami jauni likumi; 
  • Vēlēšanu aizsardzība no Krievijas iejaukšanās; 
  • Atbalsts ES asociētajām valstīm un Rietumbalkānu valstīm. 
ES bruņojas cīņai ar naidīgu propagandu- ©Michael Borgers/123RF/European Union – EP  

Deputāti brīdina, ka Krievijas dezinformācijas kampaņas ir būtiskākais dezinformācijas avots Eiropā. Tāpat līdzīgas aktivitātes īsteno Ķīna, Irāna un Ziemeļkoreja.

Parlaments stingri nosoda Krievijas, Ķīnas, Irānas un Ziemeļkorejas “aizvien agresīvākās darbības, ar kurām tās cenšas graut vai apturēt Eiropas demokrātisko valstu normatīvos pamatus un principus un visu Austrumu partnerības valstu suverenitāti.”

Cīņai ar hibrīddraudiem deputāti aicina dalībvalstis izvērtēt tiesiskā regulējuma izstrādi ES un starptautiskā līmenī.

Atbilde Krievijai

Rezolūcijā, kas tika apstiprināta ar 489 balsīm pret 148, 30 deputātiem atturoties, Parlaments īpaši vērš uzmanību uz “Krievijas dezinformācijas kampaņām, jo tās ir galvenais dezinformācijas avots Eiropā.” Deputāti aicina stiprināt 2015. gadā izveidoto Austrumu Stratēģiskās komunikācijas operatīvo grupu, lai dotu atbildi Krievijai naidīgajai propagandai.

Identificēt autorus

Deputāti aicina saukt pie atbildības platformas, kas nerīkojas pietiekami strauji, lai dzēstu sistemātiskas viltus ziņas. Bez tam varas iestādēm būtu jāspēj identificēt politiska satura autorus un vai šādu ziņu izplatīšanas apmaksātājus.

Aizsargāt vēlēšanas

Deputāti nosoda trešo pušu iejaukšanos vēlēšanu un referendumu norisē. Viņi aicina dalībvalstis grozīt vēlēšanu likumus, lai dotu iespēju jau preventīvi pretoties dezinformācijas kampaņām un kiberuzbrukumiem.

Rezolūcijā dalībvalstis arī aicinātas atbalstīt asociētās valstis un Rietumbalkānu valstis cīņā ar naidīgu propagandu.

Citā balsojumā deputāti otrdien apstiprināja likumu, kam jāpasargā šā gada Eiropas vēlēšanas no personas datu ļaunprātīgas izmantošanas. Jaunie noteikumi ļaus piemērot naudassodus Eiropas politiskajām partijām un politiskajiem fondiem, kuri apzināti pārkāpj datu aizsardzības noteikumus.

Citāts

EP ziņotāja Anna Elžbeta Fotiga (ECR, Polija) sacīja: “Dezinformācija saindē prātus un sirdis. Mēs vairs nevaram noliegt, ka mūsu institūcijas un sabiedrības kļuvušas par Kremļa naidīgās propagandas mērķi. Labā ziņa: mēs esam uzkrājuši pieredzi un esam kļuvuši izlēmīgāki cīņā ar šādām aktivitātēm.”

Pamatinformācija

Rezolūcija izvērtē Eiropas Ārējās darbības dienesta paveikto, īstenojot Parlamenta 2016. gada novembra rezolūcijā iekļautos ieteikumus ES stratēģiskajai komunikācijai cīņā ar propagandu.