Kopīgot šo lapu: 

  • Viedie skaitītāji, dinamiska cenu noteikšana un iespēja mainīt piegādātāju patērētājiem visā Eiropā; 
  • izbeigts valsts atbalsts ogļu elektrostacijām; 
  • jauni ES pasākumi pēkšņu piegādes pārtraukumu novēršanai. 

Deputāti otrdien apstiprināja jaunus noteikumus, kuru mērķis ir izveidot patērētājiem un videi draudzīgāku ES elektroenerģijas tirgu.

Parlaments pieņēma četrus ar ES elektroenerģijas tirgu saistītus likumprojektus, tā noslēdzot darbu pie “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā” likumprojektu paketes. Neformālu vienošanos ar dalībvalstu ministriem deputāti bija panākuši jau pagājušā gada beigās.

Vienošanās par “Elektroenerģijas iekšējo tirgu” (regula) tika apstiprināta ar 544 balsīm pret 76, 40 deputātiem atturoties. Vienošanās par “Elektroenerģijas iekšējā tirgus kopīgajiem noteikumiem” (direktīva) tika pieņemta ar 551 balsi pret 72, 37 deputātiem atturoties.

Patērētāju ieguvumi

Jaunie noteikumi ļaus patērētājiem visā Eiropā izmantot viedos skaitītājus, dinamisku cenu noteikšanas sistēmu un tiesības bez maksas trīs nedēļu laikā nomainīt elektroenerģijas piegādātāju (sākot no 2026. gada - 24 stundu laikā).

Enerģētiskā nabadzība un cenu regulēšana

Ievērojot stingrus nosacījumus, dalībvalstis varēs izveidot pagaidu cenu regulēšanas mehānismus, lai tā atbalstītu enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības. Galvenās rūpes par enerģētiskās nabadzības novēršanu tomēr būt jāuzņemas sociālās drošības sistēmām.

Veicināt pārrobežu piegādi

Viens no jaunu noteikumu būtiskākajiem mērķiem ir elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecības veicināšana. Vismaz 70% pārdotās enerģijas būtu jānodrošina iespēja brīvi šķērsot valstu robežas, lai tā tuvotos ES mērķim līdz 2030. gadam enerģijas patēriņa bilancē nodrošināt 32% atjaunojamo resursu īpatsvaru.

Izbeigt valsts atbalstu fosilā kurināmā spēkstacijām

ES noteikumi pašlaik atļauj noteiktās situācijās subsidēt elektrostaciju darbību. Jaunie noteikumi šīs iespējas ierobežos. Noteikumi spēkā stāšanās brīdī attieksies uz visām jaunajām fosilā kurināmā elektrostacijām, bet no 2025. gada - uz esošajām spēkstacijām. Noteikumi neattieksies uz līgumiem par valsts atbalstu, kas noslēgti līdz 2019. gada 31. decembrim.

Pēc balsojuma EP ziņotājs Ježijs Buzeks (ETP, Polija) sacīja: “Reformas mērķis ir padarīt elektroenerģijas tirgu konkurētspējīgāku un atbalstīt pāreju uz tīrāku enerģiju. Tā dod vairāk iespēju patērētājiem un sniedz atbalstu enerģētiski nabadzīgajiem. Reforma ir ieguvums videi un makam.”

Vairāk informācijas atrodams paziņojumā presei par vienošanos ar dalībvalstīm.

Jauni ES pasākumi piegādes pārtraukumu novēšanai

Jaunie noteikumi elektroenerģijas nozares gatavībai neparedzētām situācijām tika apstiprināti ar 569 balsīm pret 61, 34 deputātiem atturoties. To mērķis ir pasargāt iedzīvotājus no pēkšņiem piegādes pārtraukumiem. Dalībvalstīm būs jāizvērtē elektrības deficīta riski un jāsadarbojas ar sava reģiona valstīm.

Pēc balsojuma EP ziņotājs Flāvio Dzanonato (S&D, Itālija) sacīja: “Šī vienošanās stiprina solidaritāti, un turpmāk neviena valsts nepaliks viena, sastopoties ar pēkšņu aukstuma vilni vai elektropiegādes pārtraukumiem.”

Vairāk informācijas atrodams paziņojumā presei par vienošanos ar dalībvalstīm.

Labāks elektroenerģijas tirgus regulējums

Lai nodrošinātu labāku ES elektroenerģijas tirgus regulējumu, jauni noteikumi paplašinās Energoregulatoru sadarbības aģentūras (ACER) pilnvaras. Tie tika apstiprināti ar 558 balsīm pret 75, 31 deputātam atturoties.

Pēc balsojuma EP ziņotājs Mortens Helvēgs Pētersens (ALDE, Dānija) sacīja: “Ar ACER reformu mēs speram soli atvērtāka un labāk regulēta elektroenerģijas tirgus virzienā. Tas būs ieguvums klimatam, patērētājiem un mūsu ekonomikai.”

Vairāk informācijas atrodams paziņojumā presei par vienošanos ar dalībvalstīm.

Nākamie soļi

Vienošanās vēl oficiāli jāapstiprina ES ministriem. Tās stāsies spēkā pēc publicšanas ES Oficiālajā Vēstnesī.