Erasmus+ nākotne: vairāk iespēju iegūt pieredzi citur Eiropā 

Paziņojumi presei 
Plenārsesija 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

  • Trīskāršots finansējums 2021. - 2027. gadā; 
  • vairāk uzmanības cilvēkiem ar ierobežotām iespējām; 
  • vairāk aktivitāšu dalībnieku skaita palielināšanai. 

Deputāti ceturtdien atbalstīja Erasmus+ programmas finansējuma trīskāršošanu nākamajā ES daudzgadu budžetā, lai tā dotu iespēju tajā iesaistīties vairāk cilvēku.

Viens no deputātu galvenajiem mērķiem saistībā ar Erasmus+ ir panākt vairāk jauniešu iesaisti mācību mobilitātes programmās. Tāpēc viņi rosina īstenot virkni pasākumu, lai nojauktu visus ekonomiskos un sociālos šķēršļus dalībai programmā.

Valstu stratēģijas cilvēku ar ierobežotām iespējām iesaistei

Deputāti ierosinājuši Eiropas Komisijai un valstu Erasmus aģentūrām izstrādāt plānus, kā programmai piesaistīt cilvēkus nelabvēlīgās situācijās. Tajos, piemēram, varētu paredzēt papildu finansiālu atbalstu. Atbalsta pasākumiem vajadzētu ietvert arī valodu apmācību un e-mācību iespējas.

Jaunas Erasmus aktivitātes

Deputāti arī piedāvā mainīt finansējuma sadalījumu programmas ietvaros, lai dotu iespēju tajā iesaistīties pirmsskolas pedagogiem un pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, jauniem sportistiem un sporta treneriem. Jaunajā programmā īpaša uzmanība tiks pievēsta arī mobilitātei profesionālajā izglītībā, īpaši pierobežu reģionos. Tam paredzēts vairāk līdzekļu nekā līdz šim.

Citāti

“Mūsu mērķis ir padarīt jauno Erasmus+ programmu dalībniekiem draudzīgāku un pieejamāku visiem cilvēkiem - neatkarīgi no viņu materiālā stāvokļa vai citiem apstākļiem. Erasmus+ nav tikai izglītības mobilitātes programma, tā arī stiprina eiropeisko identitāti un uzlabo nodarbinātības iespējas. Es uzskatu, ka ieguldījumi Erasmus programmā ir ieguldījumi ES nākotnē,” plenārsēdes debatēs sacīja ziņotājs Milans Zvers (ETP, Slovēnija).

Nākamie soļi

Ziņojums ceturtdien tika apstiprināts ar 527 balsīm pret 30, 48 deputātiem atturoties. Parlamenta nākamā sasaukuma deputātiem par likuma galīgo tekstu būs jāvienojas ar dalībvalstu pārstāvjiem.