Trauksmes cēlēju aizsardzība: jauni ES noteikumi 

Paziņojumi presei 
Plenārsesija 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

  • Iedrošināt cilvēkus ziņot par ES tiesību aktu pārkāpumiem un aizsargāt trauksmes cēlējus; 
  • iespēja izvēlēties iekšējos un ārējos ziņošanas kanālus; 
  • drošības pasākumi darba devēju atriebības novēršanai. 
Deputāti apstiprinājuši noteikumus trauksmes cēlēju aizsardzībai visā ES ©AP Images/Eiropas Savienība-EP  

Turpmāk ES noteikumi labāk aizsargās cilvēkus, kuri izpauž ar darbu saistītā kontekstā iegūtu informāciju par nelikumīgām vai citādi kaitīgām darbībām.

Noteikumi, par kuriem jau panākta vienošanās ar dalībvalstu ministriem, tika apstiprināti ar 591 balsi pret 29, 33 deputātiem atturoties. Noteikumi paredz ES līmeņa pasākumus, lai labāk aizsargātu trauksmes cēlējus, kuri atklāj ziņas par ES tiesību aktu pārkāpumiem tādās jomās kā publiskie iepirkumi, finanšu pakalpojumi, naudas atmazgāšana, preču un transporta drošība, kodoldrošība, sabiedrības veselība, patērētāju un datu aizsardzība.

Droši ziņošanas kanāli

Lai garantētu trauksmes cēlēju drošību un informācijas konfidencialitāti, jaunie noteikumi paredz iespēju ziņas izpaust gan attiecīgajai juridiskajai personai, gan nepastarpināti atbildīgajām valsts iestādēm vai ES iestādēm.

Gadījumā, kad trauksmes cēlēju sniegtajām ziņām nesekos attiecīga darbība vai viņi saskatīs draudus sabiedrības interesēm vai atriebības risku, aizsardzība būs spēkā, arī ziņas izpaužot publiski.

Aizsardzība pret atriebību

Jaunie noteikumi nosaka drošības pasākumus, lai novērstu pret trauksmes cēlējiem vērstus atriebības pasākumus - piemēram, atbrīvošanu no darba vai pazemināšanu amatā. Aizsardzība tiks piemērota arī cilvēkiem, kas sniedz atbalstu trauksmes sniedzējiem, piemēram, kolēģiem vai radiniekiem.

Dalībvalstīm trauksmes cēlējiem jānodrošina bezmaksas piekļuve informācijai par pieejamajiem atbalsta pasākumiem un juridisko palīdzību. Tiesvedības laikā trauksmes cēlējiem iespējams sniegt arī finansiālu un psiholoģisku atbalstu.

Nākamie soļi

Jaunie noteikumi vēl jāapstiprina ES valstu ministriem. Dalībvalstīm būs divi gadi laika, lai tos īstenotu.

Pamatinformācija

Pašlaik tikai 10 ES valstīs (Francijā, Ungārijā, Īrijā, Itālijā, Lietuvā, Maltā, Nīderlandē, Slovākijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē) noteikta visaptveroša trauksmes cēlēju tiesiskā aizsardzība. Pārējās valstīs aizsardzība pieejama tikai daļēji vai attiecas uz noteiktām nozarēm vai darbinieku kategorijām. Eiropas Komisijas aplēses liecina, ka publisko iepirkumu jomā vien nepietiekamas trauksmes cēlēju aizsardzības dēļ ik gadu tiek zaudēti 5,8 līdz 9,6 miljardi eiro.