Kas ir politisko grupu priekšsēdētāji un kā viņi tiek ievēlēti? 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Eiropas Parlamenta 8. sasaukumā ir 8 politiskās grupas. Katra politiskā grupa ievēlē savu priekšsēdētāju vai priekšsēdētājus. Priekšsēdētāji un EP priekšsēdētājs veido EP Priekšsēdētāju konferenci. Priekšsēdētāju konference organizē Parlamenta darbu un likumdošanas plānošanu, lemj par komiteju un delegāciju pienākumiem un sastāvu un ir atbildīga par attiecībām ar citām ES iestādēm, dalībvalstu parlamentiem un valstīm ārpus Eiropas Savienības.

.