Kā tiek finansētas politiskās grupas? 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Politiskās grupas var nolīgt darbiniekus, un tām no Parlamenta budžeta nodrošina administratīvos resursus. Kā šos līdzekļus un resursus pārvalda un revidē, nosaka Prezidijs, pieņemot attiecīgus noteikumus. Ar grupām pieejamo finansējumu ir paredzēts segt ne tikai grupas darbinieku administratīvās un darbības izmaksas, bet arī izmaksas par politiskajām un informatīvajām darbībām saistībā ar Eiropas Savienības politisko darbību.

Šos līdzekļus nevar izmantot, lai finansētu Eiropas, valsts, reģionālās vai vietējās vēlēšanu kampaņas, nedz arī lai finansētu valsts vai Eiropas līmeņa politiskās partijas vai tām pakārtotās struktūras.

Ne visi EP deputāti pievienojas politiskajām grupām. Tie, kas nepievienojas grupām, tiek dēvēti par “pie politiskajām grupām nepiederošiem” deputātiem. Arī viņiem nodrošina darbiniekus, un arī viņiem ir Prezidija noteikumos izsklāstītās tiesības.

.