Eiropas Parlaments ievēlē priekšsēdētāja vietniekus 

Paziņojumi presei 
Plenārsesija 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

Trešdien trīs balsošanas kārtās tika ievēlēti 14 Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieki, kuri amatus ieņems nākamos divarpus gadus.

11 priekšsēdētāja vietnieki tika ievēlēti pirmajā kārtā, divi otrajā, bet pēdējais trešajā kārtā, kurā bija nepieciešams vienkāršs balsu vairākums.

Zemāk priekšsēdētāja vietnieki no sešām politiskajām grupām un 10 dalībvalstīm sarindoti ievēlēšanas secībā:


1.

Maireda Makginesa (ETP, Īrija)

618 balsis, 1. kārta

2.

Pedru Silva Pereira (S&D, Portugāle)

556 balsis, 1. kārta

3.

Rainers Vīlands (ETP, Vācija)

516 balsis, 1. kārta

4.

Katarina Bārlija (S&D, Vācija)

516 balsis, 1. kārta

5.

Otmārs Karass (ETP, Austrija)

477 balsis, 1. kārta

6.

Eva Božena Kopaca (ETP, Polija)

461 balsis, 1. kārta

7.

Klāra Dobreva (S&D, Ungārija)

402 balsis, 1. kārta

8.

Dita Haranzova (Renew Europe, Čehija)

395 balsis, 1. kārta

9.

Nikola Bēra (Renew Europe, Vācija)

363 balsis, 1. kārta

10.

Līvija Jaroka (ETP, Ungārija)

349 balsis, 1. kārta

11.

Heidi Hautala (Zaļie/EFA, Somija)

336 balsis, 1. kārta

12.

Marcels Kojala (Zaļie/EFA, Čehija)

426 balsis, 2. kārta

13.

Dimitross Papadimuliss (GUE/NGL, Grieķija)

401 balss, 2. kārta

14.

Fabio Massimo Kastaldo (NI, Itālija)

248 balsis, 3. kārta


Ievēlēšanas kārtība

Kandidāti - tāpat kā priekšsēdētāja amata kandidāti - tiek izvirzīti saskaņā ar Parlamenta Reglamenta  15. pantu. 14 priekšsēdētāji tiek ievēlēti ar vienu vēlēšanu zīmi un ar absolūtu nodoto balsu vairākumu. Ja ievēlēto kandidātu skaits ir mazāks par 14, saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem notiek vēl viens balsojums. Ja nepieciešams trešais balsojums, tajā atlikušās vietas tiek aizpildītas ar vienkāršu balsu vairākumu (Reglamenta 17. pants).

Priekšsēdētāja vietnieku hierarhisko secību nosaka par viņiem nodoto balsu skaits; ja balsu skaits ir vienāds, to nosaka vecums. Ja priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana ir notikusi ar aklamāciju, rīko aizklātu balsošanu, lai noteiktu hierarhisko secību.

Priekšsēdētāja vietnieku loma

Priekšsēdētāja vietnieki nepieciešamības gadījumā aizstāj priekšsēdētāju - piemēram, vadot plenārsēdes. Viņi ir arī Parlamenta Prezidija biedri. Šī struktūrvienība ir atbildīga par Parlamenta provizoriskā budžeta projekta iestrādes sagatavošanu un visu administratīvo, personāla un organizatorisko jautājumu kārtošanu.