Urzula fon der Leiene iepazīstina deputātus ar savu Eiropas redzējumu 

Paziņojumi presei 
Plenārsesija 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

Urzula fon der Leiene deputātus iepazīstināja ar prioritātēm Komisijas priekšsēdētājas amatā © Eiropas Savienība 2019 - EP  

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas amata kandidāte Urzula fon der Leiene otrdien debatēs ar Parlamenta deputātiem izklāstīja savu redzējumu par veicamajiem darbiem.

Deputāti par U. Fon der Leienes kandidatūru otrdien pulksten 18.00 (Strasbūras laiks) balsos aizklātā balsojumā, izmantojot papīra balsošanas zīmes.

Vācijas politiķe deputātiem skaidroja savas politiskās prioritātes ievēlēšanas gadījumā.

Zemāk ieskicētas dažas no viņas uzrunā minētajām tēmām.

Nepieciešamību pēc “veselīgas planētas” nodēvējusi par “mūsu lielāko izaicinājumu un atbildību,” U. Fon der Leiene rosināja noteikt vērienīgākus izmešu samazinājuma mērķus (50 - 55% līdz 2030. gadam) un apņēmās 100 dienu laikā pēc stāšanās amatā nākt klajā ar “Zaļo vienošanos Eiropai” un Eiropas Klimata Likuma priekšlikumu. Viņa arī paziņoja par plāniem ilgtspējīgiem Eiropas ieguldījumiem (arī daļēji pārvēršot Eiropas Investīciju Bankas finansējumu par “klimata banku”), lai 10 gadu laikā nodrošinātu investīcijas viena triljona eiro apmērā.

Kandidāte arī uzsvēra nepieciešamību veidot ekonomiku, kas kalpotu cilvēkiem. Lai tā notiktu, “visiem jādod sava tiesa” - arī tehnoloģiju uzņēmumiem, kuri strādā un kuriem arī turpmāk jāstrādā Eiropas tirgū, vienlaikus pienācīgi maksājot par piekļuvi ES cilvēkkapitālam un sociālajam kapitālam.

Atkārtoti paudusi apņēmību izveidot komisāru kolēģiju, kurā vienādā mērā būtu pārstāvēti abi dzimumi, viņa arī norādīja uz nepieciešamību cīnīties ar vardarbību pret sievietēm. U. Fon der Leiene sacīja, ka vēlas vardarbību pret sievietēm definēt kā noziegumu Eiropas līgumos, vienlaikus arī pabeidzot ES pievienošanos Stambulas konvencijai.

Viņa arī uzsvēra tiesiskuma kā Eiropas vērtības nozīmi, paziņojot, ka līdzās pastāvošajiem instrumentiem ir apņēmusies izveidot ES mēroga monitoringa mehānismu. Kandidāte arī pauda atbalstu jaunai migrācijas un patvēruma politikai, norādot, ka ievēlēšanas gadījumā ātrāk nekā plānots palielinātu Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) robežsargu skaitu. Sava tiesa migrācijas radītā sloga Eiropas solidaritātes vārdā būtu jānes visām valstīm, viņa teica.

U. fon der Leiena arī paziņoja par divus gadus ilgu “Eiropas Konferenci”, kam jāsākas 2020. gadā un kurā nozīmīgu lomu spēlētu Eiropas pilsoņi. Viņa arī norādīja, ka vadošo kandidātu sistēma būtu jāstiprina, tāpat vēlreiz jāapsver iespēja Eiropas vēlēšanās ieviest transnacionālus sarakstus. Politiķe atbalstīja likumdošanas iniciatīvas piešķiršanu Eiropas Parlamentam un pauda apņēmību nākt klajā ar likumdošanas priekšlikumu pēc katras Parlamenta rezolūcijas, kas pieņemta ar deputātu vairākuma atbalstu.

Politisko grupu reakcija

Manfrēds Vēbers (ETP, Vācija) apstiprināja savas grupas atbalstu U. Fon der Leienei: “Mēs esam par taisnīgu, modernu, inovatīvu, drošu, atvērtu un ekoloģisku Eiropu. Mēs strādāsim kopā ar viņu, lai šos mērķus sasniegtu.” Viņš atzinīgi novērtēja viņas priekšlikumus dot Parlamentam likumdošanas iniciatīvas tiesības un uzlabot vadošo kandidātu procedūru. “Slepenu vienošanos laikam ir jāpieder pagātnei,” teica M. Vēbers.

Irače Garsija (S&D, Spānija) pauda nožēlu, ka “Eiropas demokrātija attīstās pārāk lēni”. Viņas vadītā grupa par atbalstu kandidātei lemšot pēc tam, kad būs saņemtas detalizētas atbildes par iedzīvotājiem - īpaši jauniešiem - būtisku problēmu risināšanu. Sevišķi būtisks ir atbalsts ilgtspējīgai izaugsmei, nabadzības apkarošanai, kā arī stratēģija dzimu līdztiesības veicināšanai.

Dačans Čološs (Renew Europe, Rumānija) sacīja: “Mēs vairs nevaram likt vilties miljoniem eiropiešu, kuri teikuši “Jā!” Eiropai. Viņi sagaida nekavējošu tiesiskuma aizsardzību.” Viņa grupa Eiropas atjaunošanas vārdā ir gatava atbalstīt U. fon der Leienes kandidatūru. “Taču galvenais, ko no jums sagaidām - īsteni proeiropeisku vadību. Eiropa nav administrācija, tas ir politisks mērķis,” viņš teica.

Filips Lambertss (Zaļie/EFA, Beļģija) sacīja, ka viņa pārstāvētā grupa nav gatava nodot Eiropas vadības grožus U. fon der Leienei “laikā, kad mūsu kopīgās mājas deg, klimata stāvoklis pasliktinās, nevienlīdzība padziļinās, un tiesiskuma un pamattiesību situācija pasliktinās.” Ievēlēšanas gadījumā gan viņa grupa esot gatava sniegt atbalstu “ik reizi, kad priekšlikumi sniegs atbilstošu atbildi eksistenciālajiem izaicinājumiem, kuru priekšā stāvam.”

Jergs Meitens (ID, Vācija) paziņoja, ka viņa grupa balsos pret U. Fon der Leienes kandidatūru. Politiķe neesot piemērotai Komisijas priekšsēdētājas amatam un viņai trūkstot redzējuma par Eiropas nākotni. Viņš kritizēja atšķirīgām politiskajām grupām dotos pretrunīgos solījumus, īpaši uzsverot tiesiskumu un migrācijas jautājumus.

Rafaele Fito (EKR, Itālija) aicināja U. fon der Leieni skaidrot savu nostāju pret tiesiskuma nodrošināšanas mehānismu - viņa grupa nepiekrītot Komisijas līdz šim īstenotajai pieejai. Runājot par cīņu pret klimata pārmaiņām, viņš pauda atbalstu ilgtspējīgu investīciju bankas izveidei, taču norādīja, ka “mēs runājam par aizvien vērienīgākiem mērķiem, nepasakot, kā tos sasniegt.”

Martins Širdevans (GUE/NGL, Vācija) sacīja, ka viņa grupa neatbalstīs U. fon der Leienes kandidatūru, jo vēlētāji gaidījuši kādu no vadošajiem kandidātiem, nevis aizsardzības ministri. “Tas liecina par Eiropas militarizāciju un izolāciju,” viņš teica, aicinot atcelt taupības pasākumus un ieguldīt līdzekļus sociālajā drošībā, izglītībā, veselības aprūpē un cīņā ar klimata pārmaiņām.

Atsevišķo runātāju paziņojumi

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas amata kandidātes Urzulas fon der Leienes uzruna

Grupu vadītāji

Urzulas fon der Leienes atbildes