“Brexit”: jaunais EP sasaukums apliecina atbalstu ES nostājai 

Paziņojumi presei 
Plenārsesija 
Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

  • Deputāti sola noraidīt jebkuru vienošanos, kurā nebūtu noregulēts Īrijas jautājums (t.s. “backstop”); 
  • Apvienotā Karaliste būs vienpusēji atbildīga, ja izstāšanās notiks bez vienošanās; 
  • Izstāšanās termiņu iespējams pagarināt pēc Apvienotās Karalistes lūguma. 
Mišels Barnjē 18. septembrī EP plenārsēdē Strasbūrā uzrunā deputātus  

Izstāšanās līgums ir taisnīgs, līdzsvarots un nodrošina juridisku noteiktību, deputāti norāda rezolūcijā, kurā apliecināts EP atbalsts “sakārotas izstāšanās” scenārijam.

Rezolūcija tika pieņemta ar 544 balsīm pret 126, 38 deputātiem atturoties. Tajā uzsvērts, ka ES un Apvienotās Karalistes sarunās panāktā vienošanās respektē Apvienotās Karalistes noteiktās “sarkanās līnijas” un ES principus, kā arī nodrošina līdzsvarotu risinājumu. Vienošanās arī saglabā pašreizējo situāciju Īrijā, ļaujot turpināt ziemeļu un dienvidu sadarbību un aizsargājot Lielās piektdienas vienošanos.

Deputāti rezolūcijā pauž gatavību atgriezties pie galējā noregulējuma risinājuma (“backstop”) attiecībā vienīgi uz Ziemeļīriju, vienlaikus uzsverot, ka nedos piekrišanu Izstāšanās līgumam bez galējā noregulējuma risinājuma vispār.

Apvienotās Karalistes atbildība par izstāšanos bez vienošanās

Ņemot vērā pēdējā laika notikumus Apvienotajā Karalistē, deputāti norāda, ka par izstāšanos bez līguma un tās sekām pilnība būs atbildīga šīs valsts valdība. Viņi arī uzsver, ka šāda izstāšanās neatceltu Apvienotās Karalistes finansiālās saistības un pienākumu ievērot pilsoņu tiesības vai Lielās piektdienas vienošanos. Valstij nepildot savas saistības, Parlaments nedos savu piekrišanu jebkādiem jauniem abu pušu līgumiem.

Deputāti atzinīgi vērtē ES iestāžu un dalībvalstu paveikto, gatavojoties iespējamai Apvienotās Karalistes aiziešanai bez vienošanās.

Prioritāte - pilsoņu tiesības

Parlamenta prioritāte joprojām ir ES pilsoņu tiesības Apvienotajā Karalistē un šīs valsts pilsoņu tiesības citās dalībvalstīs. Tādēļ deputāti pauž bažas par Apvienotās Karalistes uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmas īstenošanu un aicina pārējās dalībvalstis aizsargāt britu pilsoņu tiesības.

Atbalsts izstāšanās termiņa pagarinājumam

Deputāti norāda, ka atbalstītu Līguma par ES 50. pantā paredzētā izstāšanās laikposma pagarinājumu, ja šāds pagarinājums būtu pamatots un mērķtiecīgs (piemēram, lai izvairītos no izstāšanās bez vienošanās, rīkotu vispārējas vēlēšanas vai referendumu, atsauktu 50. panta piemērošanu vai apstiprinātu Izstāšanās līgumu), un ja tas negatīvi neietekmētu ES iestāžu darbu.

Pamatinformācija

Saskaņā ar 10. aprīlī ārkārtas Eiropadomē panākto vienošanos Apvienotajai Karalistei no ES jāizstājas, vēlākais, 31. oktobrī.

Nākamie soļi

Rezolūcija apliecina EP jaunā sasaukuma atbalstu ES nostājai pirms oktobrī paredzētās ES dalībvalstu līderu tikšanas. Jebkāda Vienošanās par Apvienotās Karalistes izstāšanos Eiropas Parlamentam jāapstiprina ar vienkāršu balsu vairākumu (Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 2. punkts).