EP deputāti prasa vērienīgus pasākumus, lai nodrošinātu vienādu darba samaksu sievietēm 

Paziņojumi presei 
Plenārsesija 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

  • Vajadzīgi saistoši pasākumi lai novērstu darba algas atšķirības starp dzimumiem un nodrošinātu darba algu pārredzamību 
  • Jāīsteno vienādas darba samaksas princips, kas noteikts ES pamatlīgumā  
  • Vidēji ES darba algas sievietēm ir par 16% zemākas (pensijas - par 37% ) 

EP šodien pieņemtajā rezolūcijā prasa Komisijai iesniegt Dzimumu līdztiesības stratēģiju, kurā ietverti saistoši pasākumu sieviešu un vīriešu darba algu atšķirību novēršanai.

Rezolūcijā, kas ceturtdien pieņemta ar 493 balsīm par, 82 pret un 79 atturoties, Parlaments atzinīgi vērtē jaunās Komisijas prieksšēdētājas apņemšanos gaidāmās Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģijas pamatā likt vienādas darba samaksas principu.

Tās pamatā jāiekļauj saistoši pasākumi attiecībā uz vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirībām un darba samaksas pārredzamību kā privātajā tā valsts sektorā, kā arī precīzi mērķi un uzraudzības procesi, ar kuriem veicina dzimumu līdztiesību un nosaka tās sasniegšanā gūtos panākumus.

Viņi arī aicina līdz 2020. gada beigām pārstrādāt ES rīcības plānu Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības likvidēšanai un tajā noteikt piecu gadu laikā īstenojamus mērķus.

Lai novērstu sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirību pamatcēloņus, Parlaments mudina dalībvalstis veikt ieguldījumus agrīnās bērnības izglītībā un aprūpes pakalpojumos, kā arī ģimenei draudzīgos darba pasākumos, lai nodrošinātu sieviešu līdzvērtīgu līdzdalību darba tirgū. Tā kā darba samaksas atšķirības pensijas vecumā ir vairāk nekā divas reizes lielākas, deputāti prasa arī atbilstošus uzkrājumus vecāka gadagājuma sievietēm, piemēram, kredītus aprūpes periodiem, pietiekamas minimālās pensijas un apgādnieka zaudējuma pabalstus.

Mūžizglītībai un sieviešu profesionālajai apmācībai būtu jānodrošina, ka viņām ir pieejama augstas kvalitātes nodarbinātība un iespējas. Īpaši deputāti aicina vairāk veicināt uzņēmējdarbības, zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas priekšmetus un digitālo izglītību meitenēm no agras bērnības, lai apkarotu pastāvošos izglītības stereotipus un nodrošinātu, ka sievietes iesaistās jaunās un labi apmaksātās nozarēs.

Konteksts

Lai arī ES līgums nosaka, ka par vienādu darbu jāsaņem vienāda alga, vidējā atalgojuma atšķirība starp dzimumiem Eiropas Savienībā joprojām ir 16%, turklāt ar ievērojamām atšķirībām starp dalībvalstīm.

Situācija vēl vairāk pasliktinās, sievietēm aizejot pensijā: viņu pensija ir par aptuveni 37% mazāka nekā vīriešiem.

Komisijas priekšsēdētāja Ursula fon der Leiena savās politiskajās pamatnostādnēs 2019.–2024. gadam solīja novērst minētās atšķirības, īstenojot jaunu dzimumu līdztiesības stratēģiju.