Kopīgot šo lapu: 

20200309_EP-101732A_MCU_001_RESIZED_M.JPG  
 • Pasākumi COVID-19 uzliesmojuma un tā seku apkarošanai ir Eiropas Parlamenta likumdošanas prioritāte 
 • Reģionālās attīstības komiteja sāk strādāt pie pasākumiem, lai atbalstītu vissmagāk skartos reģionus un grupas 

Reģionālās attīstības komiteja ir gatava meklēt visefektīvāko veidu, kā ātri pieņemt un īstenot investīciju iniciatīvu koronavīrusa krīzes pārvarēšanai.

  EP Reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētājs Junuss Omaržī (GUE/NGL, FR) sacīja: “Eiropai šobrīd ir vajadzīga solidaritāte. Kohēzijas politika ir cieši saistīta ar solidaritāti, un, sastopoties ar pašreizējo izaicinājumu, tā vajadzīga vairāk nekā jebkad. Reģionālās attīstības komiteja darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu naudas pieejamību tur, kur tā visvairāk nepieciešama.”


  Nākamie soļi

  Grozījumi ES finansējuma noteikumos ir jāpieņem ar koplēmuma procedūru, kopīgi lemjot Parlamentam un Padomei. Reģionālās attīstības komitejas prezidijs un koordinatori apspriedīs procedūru un pēc iespējas drīz paziņos par nākamajiem soļiem. Reģionālās attīstības komiteja centīsies pēc iespējas ātrāk pabeigt priekšlikuma izskatīšanu.

  Grozījumu pieņemšana ļaus piešķirt atbalstu krīzes skartajām teritorijām un nozarēm.


  Priekšvēsture

  Eiropas Komisija 10. martā paziņoja, ka tā nāks klajā ar “Investīciju iniciatīvu koronavīrusa krīzes pārvarēšanai”, kas paredzēta, lai atbalstītu veselības aprūpes sistēmas, mazos un vidējos uzņēmumus, darba tirgu un citas neaizsargātas ES dalībvalstu ekonomikas daļas. 13. martā Komisija publicēja likumdošanas priekšlikumus par grozījumiem Kopīgo noteikumu regulā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda regulā.

  Priekšlikumā Komisija rosina novirzīt 37 miljardus euro kohēzijas politikas līdzekļu cīņai pret koronavīrusa krīzi, tā vietā atceļot Komisijas pienākumu pieprasīt struktūrfondu priekšfinansējuma atmaksu 2020. gadā. Tas ļautu šim mērķim novirzīt aptuveni 8 miljardus euro, ko dalībvalstis varēs izmantot papildus 29 miljardus euro lielajam struktūrfondu finansējumam. Turklāt Komisija ierosinājusi paplašināt ES Solidaritātes fonda darbības jomu, iekļaujot tajā arī sabiedrības veselības krīzi, lai vajadzības gadījumā varētu piešķirt līdzekļus vissmagāk skarto dalībvalstu atbalstam.