Kopīgot šo lapu: 

Robežu slēgšana: EP Pilsoņu brīvību komitejas prieksšēdētājs aicina rīkoties proporcionāli un saskaņoti  

Pilsoņu brīvību komitejas priekšsēdētāja Huana Fernando Lopeza Agilara (S&D, ES) paziņojums par robežkontroles atjaunošanu dažās Šengenas zonas valstīs koronavīrusa dēļ.

“Pēdējās dienās vairākas ES dalībvalstis ir atjaunojušas kontroli uz Šengenas zonas iekšējām robežām vai pat slēgušas robežas noteiktām ceļotāju kategorijām. Vēl citas dalībvalstis apsver iespēju šādus pasākumus ieviest nākotnē.

Kā Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas priekšsēdētājs es pilnībā atbalstu valsts pārvaldes pasākumus, kas ierobežo sociālo mijiedarbību, lai palēninātu koronavīrusa izplatību. Tomēr aicinu dalībvalstis, veicot šos pasākumus, ievērot proporcionalitāti un, jo īpaši, solidaritāti starp ES dalībvalstīm, kā arī nediskriminācijas principus un Šengenas zonas noteikumus. Ir svarīgi, lai, veicot pasākumus, nenotiktu diskriminācija starp ES iedzīvotājiem.

Pašreizējos sarežģījumus mēs varēsim atrisināt vienīgi ar saskaņotu pieeju, nevis ar atsevišķu dalībvalstu veiktām darbībām.

Pilsoņu brīvību komiteja rūpīgi vēro notikumu attīstību un sagaida, lai Komisija, Padomes prezidentūra un dalībvalstis aizsargātu visas Šengenas zonas priekšrocības.”

Izziņa

Regulā (ES) 2016/399 par Savienības kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pāri robežām (Šengenas Robežu kodeksā) ir skaidri noteikts, ka, pastāvot sabiedrības veselības riskam, var atteikt iebraukšanu pie ārējās Šengenas robežas (II sadaļa), bet tas neparedz iespēju šādu apsvērumu dēļ uz laiku atjaunot robežkontroli uz iekšējām robežām sabiedrības veselības apsvērumu (III sadaļa).