Ārkārtas stāvoklis Ungārijā: EP deputāti prasa noteikt ES sankcijas un pārtraukt maksājumus 

Paziņojumi presei 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

EP pauž bažas par ārkārtas Covid-19 likumiem Ungārijā un aicina ES rīkoties  
  • Uz neierobežotu laiku noteiktais ārkārtas stāvoklis un vārda brīvības ierobežojumi nav saderīgi ar ES vērtībām 
  • Komisijai jāuzsāk pārkāpumu procedūras un Padomei jāturpina 7. panta procedūra 
  • ES finansējums jāpiesaista tiesiskuma stāvoklim valstī 

Demokrātija un pamattiesības Ungārijā ir apdraudētas, debatēs uzsvēra lielākā daļa EP deputātu, mudinot Komisiju un Padomi aizsargāt Ungārijas iedzīvotājus un tiesiskumu.

Debatēs ar Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieci Veru Jurovu un Horvātijas prezidentūru vairums EP deputātu uzsvēra, ka Ungārijas valdības veiktie ārkārtas pasākumi, lai apkarotu COVID-19 pandēmiju, tostarp uz neierobežotu laiku izsludinātais ārkārtas stāvoklis, neatbilst ES noteikumiem, un brīdināja par augošajiem draudiem demokrātijai.


Vairāki deputāti aicināja Eiropas Komisiju noslēgt likumdošanas izmaiņu pārbaudi un sākt pārkāpumu procedūras. Viņi īpaši lūdza pārtraukt ES līdzekļu izmaksu Ungārijai, ņemot vērā jauno finanšu plānu un atveseļošanas plānu, ja vien netiks ievērots tiesiskums. Daudzi kritizēja Padomes pasīvo attieksmi un uzstāja, lai tā turpina virzīt Parlamenta ierosināto 7. panta procedūru.


Savukārt citi deputāti, gluži pretēji, aizstāvēja demokrātiski ievēlētā Ungārijas parlamenta lēmumus un salīdzināja valstī pieņemtos ārkārtas pasākumus ar citu ES dalībvalstu, piemēram, Francijas vai Spānijas, veiktajiem pasākumiem.


Priekšvēsture


Eiropas Parlaments 17. aprīļa rezolūcijā uzsvēra, ka lēmumi pagarināt ārkārtas stāvokli uz nenoteiktu laiku, pilnvarot valdību lemt ar dekrētu un vājināt parlamenta pārraudzību ir “pilnīgi nesaderīgi ar Eiropas vērtībām”.


Deputāti norādīja, ka visiem pasākumiem, kas saistīti ar Covid-19, “ir jāatbilst tiesiskuma principiem, jābūt stingri samērīgiem (..), skaidri saistītiem ar pašreizējo veselības krīzi, ierobežotiem laikā un pakļautiem regulārai kontrolei”.


Debašu videoierakstu varat noskatīties šeit.