Eiropas Parlaments apspriež atveseļošanas fondu un kritizē daudzgadu budžeta samazināšanu 

Paziņojumi presei 
Plenārsesija 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

EP politiskie līderi apsriež budžeta Eiropadomes sanāksmes rezultātus ar priekšsēdētājiem Mišelu un fon der Leienu  

Ceturtdien ārkārtas plenārsēdē EP deputāti apsprieda 17.-21. jūlija Eiropadomes vienošanās par ES daudzgadu budžetu un ekonomikas atveseļošanas plānu pēc pandēmijas uzliesmojuma.

Debatēs ar Padomes un Komisijas priekšsēdētjiem Šarlu Mišelu un Urzulu fon der Leienu daudzi EP deputāti apzīmēja nesenajā Eiropadomes sanāksmē panākto vienošanos par atveseļošanas fondu kā “vēsturisku”, jo pirmo reizi dalībvalstis ir vienojušās par kopīgu 750 miljardus eiro lielu parādu. Tomēr, lielākā daļa uzsvēra, ka “nepriecājas” par daudzgadu budžeta (daudzgadu finanšu shēma, DFS) samazin


Eiropas Tautas partijas grupas vadītājs Manfreds Vēbers (Vācija) norādīja, ka Parlaments nav gatavs atbalstīt Padomes vienošanos par daudzgadu budžetu. Savukārt Sociālistu un demokrātu grupas vadītāja Irače Garsija sacija, ka nepieņem budžeta samazināšanu “laikā, kad mums jāstiprina mūsu stratēģiskā autonomija un jāsamazina atšķirības starp dalībvalstīm”.


Daudzi uzsvēra, ka nav atbildēts uz jautājumu, kā tiks atmaksāts jaunais parāds. Deputāti uzstāja, ka parāda slogu nedrīkst uzkraut iedzīvotājiem, un tā atmaksai ir jānodrošina spēcīga jaunu pašu resursu sistēma, kas ietvertu arī digitālo nodokli vai oglekļa nodevu. Turklāt daudzi uzsvēra, ka “ES nav bankomāts dalībvalstu budžetiem”, nosodot tā dēvētā taupīgā četrinieka valstis par to, ka tās nevēlas pienācīgi atlīdzināt par vienotā tirgus sniegtajiem ieguvumiem. Viņi arī prasīja neizmaksāt ES līdzekļus “pseidodemokrātiskām” valdībām, kas neievēro tiesiskuma principus un ES vērtības.


Citi skeptiski vērtēja ideju, ka jauni pašu resursi varētu radīt pietiekamus ienākumus visas parāda summas atmaksai, un brīdināja, ka krīzi nevajadzētu izmantot kā ieganstu ciešākai ES integrācijai. Tomēr lielākā daļa uzsvēra, ka Parlaments ir gatavs strauji sākt sarunas, lai veiktu nepieciešamos uzlabojumus Padomes nostājā.


EP deputāti pašlaik balso par rezolūciju ar debašu secinājumiem, kura būs pamatā gaidāmajām sarunām ar ES Padomes prezidentvalsti Vāciju. Galīgā balsojuma rezultātus paziņos šodien plenārsēdē plkst. 17.30 (CET).Klikšķiniet uz saitēm, lai noskatītos atsevišķu runu video:


Šarls Mišels, Eiropadomes priekšsēdētājs


Urzula fon der Leiena, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja


Manfrēds Vēbers (ETP, Vācija), Irače Garsija Pereza (S&D, Spānija), Dačjans Čološs (Renew, Rumānija), Nikolass Bejs (ID, Francija), Filips Lambērs (Zaļie/EFA, Beļģija)


Robert Zīle (ECR, Latvija), Martins Širdevāns (GUE/NGL, Vācija)


Eiropadomes priekšsēdētāja Šarla Mišela noslēguma piezīmes