Parlaments gatavs sūdzēt Komisiju tiesā par ES budžeta neaizsargāšanu 

Paziņojumi presei 
Plenārsesija 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

Eiropas Parlaments, saskaņā ar ceturtdien pieņemto rezolūciju, ir gatavs vērsties tiesā, ja Komisija turpinās vilcināt Tiesiskuma nosacījumu regulas piemērošanu.

Rezolūcijā, ko ceturtdien pieņēma ar 529 balsīm par, 148 pret un 10 atturoties, EP deputāti atgādina, ka dalībvalstu pārkāpumi ir ietekmējuši ES budžeta pareizu pārvaldību un ES interešu aizsardzību. Viņi brīdina Eiropas Komisiju, ka, ja tā nepildīs savus pienākumus saskaņā ar juridiski saistošo nosacītības regulu un neveic “visus atbilstīgos ES budžeta aizsardzības pasākumus”, Parlaments “uzskatīs to par bezdarbību un saskaņā ar LESD 265. pantu iesniegs prasību pret Komisiju”.

EP uzstāj, ka ir Tiesiskuma regulas piemērošana nedrīkst būt atkarīga no pamatnostādņu izstrādāšanas, ko Komisija pašlaik veic, un mudina Komisiju izvairīties no turpmākas kavēšanās tās piemērošanā. Viņi norāda: ja Komisija uzskata, ka šādas pamatnostādnes ir vajadzīgas, tās jāpieņem “pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā 2021. gada 1. jūnijā”, turklāt pirms to pieņemšanas ir jāapspriežas ar Parlamentu.


Deputāti atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi nekavējoties piemērot Tiesiskuma regulu, jo īpaši ņemot vērā tās iespējamo ietekmi uz gaidāmo NextGenerationEU atveseļošanās fonda līdzekļu izmaksu.


Vispārēja informācija


Šodien pieņemtā rezolūcija ir iepriekšējā plenārsēdē notikušo debašu noslēgums. Debatēs deputāti atgādināja Komisijai, ka tiesiskuma nosacītības mehānisms ir spēkā jau kopš 2021. gada 1. janvāra.


Gandrīz visi runātāji debatēs atkārtoja, ka regula ir juridiski saistoša – neraugoties uz Eiropadomes secinājumiem, kam nav juridiska spēka, vai uz notiekošo tiesvedību Eiropas Savienības Tiesā, kurai nav apturoša iedarbība.


Tiesiskuma nosacījumu regula ir jauns instruments, kas paredzēts, lai aizsargātu ES līdzekļus gadījumos, ja dalībvalstu valdības pārkāpj tiesiskuma principus.