Konference par Eiropas nākotni: turpinās gatavošanās darbi 

Paziņojumi presei 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

Nākotne pieder tev - iedzīvotāji aicināti paust savu viedokli Konferencē par Eiropas nākotni ©Petri Oeschger/Getty Images  

Pēc daudzvalodu platformas veiksmīgās atklāšanas Konferences par Eiropas nākotni valde turpina darbu pie Konferences struktūru precizēšanas pirms atklāšanas hibrīdpasākuma 9. maijā.

Ceturtdien, 22. aprīlī, Konferences valde savā trešajā sanāksmē apstiprināja atklāšanas programmas projektu. Atklāšana notiks Strasbūrā Eiropas dienā, 9. maijā, to pārraidīs tiešraidē, tajā attālināti piedalīsies iedzīvotāji un uzrunas teiks trīs ES iestāžu priekšsēdētāji.

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas pārstāvji apstiprināja arī Konferences reglamentu attiecībā uz Eiropas iedzīvotāju paneļdiskusiju un konferences principiem un mērogu: ikvienā panelī piedalīsies 200 iedzīvotāju, un būs jānodrošina, lai no katras dalībvalsts tajā būtu vismaz viens vīrietis un viena sieviete. Dalībnieki tiks izvēlēti pēc nejaušas izlases, lai paneļi atspoguļoto ES ģeogrāfisko, dzimumu, vecumu, sociālo un ekonomisko un izglītības līmeņa daudzveidību. Trešdaļu no katra paneļa veidos jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem.

Valde apsprieda arī konferences plenārsēdes noteikumus, ar mērķi par tiem vienoties nākamajā tikšanās reizē.

EP pārstāvis, valdes līdzpriekšsēdētājs Gijs Ferhofštats sacīja: “Mēs gatavojam augsni, lai notiktu pēc iespējas auglīgāka mijiedarbība starp abām konferences “trasēm” - platformu un iedzīvotāju paneļiem. Nākamais solis ir izveidot plenārsesijas struktūru, lai atspoguļotu Eiropas viedokļu dažādību un ņemtu vērā iedzīvotāju idejas un ierosinājumus, no kuriem ir atkarīga konferences izdošanās.”

Valdes līdzpriekšsēdētāja, Portugāles prezidentūras ES Padomē pārstāve, Eiropas lietu valsts sekretāre Ana Paula Zakariaša sacīja: “Pēdējo dienu aktivitātes līmenis Konferences digitālajā platformā ir bijis patiesi iespaidīgs. Iedzīvotāji atbild mūsu aicinājumam piedalīties, tāpēc ir laiks spert nākamo soli un iekustināt Konferences darbu.”

Valdes līdzpriekšsēdētāja, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniece demokrātijas un demogrāfijas jautājumos Dubravka Šuica sacīja: “Šīs konferences galvenais uzdevums ir pilsoņu iesaistīšana un viņu ietekmes palielināšana. Domājot par konferences veidošanu, priekšplānā ir tieši iedzīvotājo. Neatkarīgi no tā, vai viņi ir pro-eiropeiski vai eiroskeptiski, mēs vēlamies dzirdēt viņu domas, lai varētu reaģēt uz jautājumiem, kas viņus satrauc.”

Turpmākie soļi

Nākamā Valdes sanāksme notiks 9. maijā, atklāšanas pasākuma ietvaros, tomēr vēl pirms tam varētu notikt papildsanāksmes.

Vispārējā informācija

Konferences rīkošanas valdi vienlīdzīgi veido trīs ES iestāžu - Eiropas Parlamenta, ES Padomes un Eiropas Komisijas - pārstāvji. Viņi pārrauga Konferences darbu, procedūras un organizāciju. Kā novērotājs visās Valdes sanāksmēs piedalās arī ES dalībvalstu parlamentu Eiropas lietu komisiju konference (COSAC). Novērotāju lomā pieaicināti arī Reģionu komitejas un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāvji.


Digitālā daudzvalodu platforma ir pilnībā interaktīva. Tā ir pieejama 24 valodās un ļauj iedzīvotājiem paust savas idejas un viedokļus, kā arī apspriest tos ar citu ES dalībvalstu iedzīvotājiem. Diskusijās aicināti iesaistīties visu sabiedrības slāņu un profesiju pārstāvji - kā platformā, tā sociālajos tīklos, izmantojot mirkļbirku #NākotnePiederTev.