ES Covid-19 vakcinācijas apliecībai jāveicina brīva pārvietošanās, neradot diskrimināciju  

Paziņojumi presei 
Plenārsesija 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

ES Covid-19 sertifikātam jāveicina pasažieru brīva pārvietošanāš ©AdobeStock_Rido  
  • Visā ES jānodrošina universāla, pieejama, savlaicīga un bezmaksas testēšana 
  • ES Covid-19 vakcinācijas apliecības nav ceļošanas dokumenti 
  • Dalībvalstīm nevajadzētu uzlikt sertifikātu īpašniekiem karantīnas vai papildus testus 

Ceturtdien Parlaments pieņēma savu nostāju likumdevēju sarunām par vakcinācijas sertifikātu, kas atjaunotu tiesības uz brīvu pārvietošanos Eiropā pandēmijas laikā.

EP deputāti prasa mainīt ierosinātā dokumenta nosaukumu uz “ES Covid-19 sertifikātu”, noraidot Komisijas priekšlikumu to saukt par “digitālo zaļo sertifikātu”.

Viņi norāda, ka sertifikāts jāuzskata par pagaidu dokumentu un tam vajadzētu būt spēkā ne ilgāk kā 12 mēnešus.


Dokuments, kas varētu būt digitālā vai papīra formātā, apliecinātu, ka persona ir vakcinēta pret koronavīrusu, vai arī, ka viņai ir nesens negatīvs testa rezultāts, vai arī, ka ir atguvusies no infekcijas. Tomēr ES Covid-19 sertifikāti nedrīkst kalpot kā ceļošanas dokuments vai kļūt par priekšnoteikumu, lai izmantotu tiesības uz brīvu pārvietošanos, saka deputāti.


Tiesību akta priekšlikums attiecībā uz ES valstspiederīgajiem tika apstiprināts ar 540 balsīm par, 119 pret un 31 atturoties, savukārt priekšlikums par trešo valstu valstspiederīgajiem tika pieņemts ar 540 balsīm par, 80 pret un 70 atturoties. Balsojums notika trešdien, un rezultāti tika paziņoti ceturtdienas rītā. Gan Parlaments, gan Padome tagad ir gatavi sākt sarunas par galīgajiem sertifikāta noteikumiem. Mērķis ir panākt vienošanos pirms vasaras tūrisma sezonas.

Nedrīkst būt papildu ceļošanas ierobežojumu, jāveic bezmaksas testi

Parlaments prasa ES Covid-19 sertifikāta īpašniekiem nepiemērot papildu ceļošanas ierobežojumus, piemēram, karantīnu, pašizolāciju vai testēšanu. EP deputāti arī uzsver, ka, lai izvairītos no nevakcinēto diskriminācijas un ekonomisku iemeslu dēļ, ES valstīm būtu jānodrošina universāla, pieejama, savlaicīga un bezmaksas testēšana.

Saderīgums ar valstu iniciatīvām

Parlaments vēlas nodrošināt, lai ES sertifikāts darbotos līdztekus visām dalībvalstu iniciatīvām, kurām arī jāievēro tas pats kopējais tiesiskais regulējums. Dalībvalstīm jāatzīst citās dalībvalstīs izsniegtas vakcinācijas apliecības personām, kuras saņēmušas Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātu vakcīnu (pašlaik Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca un Janssen), norāda EP deputāti.

Savukārt pašu dalībvalstu ziņā jāatstāj lēmums, vai atzīt citās dalībvalstīs veiktu vakcināciju ar vakcīnām, kuras ir Pasaules Veselības organizācijas ārkārtas gadījumos lietojamo vakcīnu sarakstā.

Jānodrošina datu aizsardzība

Sertifikāti jāverificē, lai novērstu krāpšanu un viltošanu, un jāpārbauda arī dokumentā iekļauto elektronisko zīmogu autentiskums. Personas datus, kas iegūti no sertifikātiem, nevar uzglabāt galamērķa dalībvalstīs, un ES līmenī netiks veidota centrāla datu bāze. Iestādes, kas saņems un apstrādās šos datus, būs publiski zināmas, lai iedzīvotāji varētu izmantot savas tiesības uz datu aizsardzību saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Vakcīnas jāsadala visai pasaulei

Visbeidzot, EP deputāti uzsver, ka Covid-19 vakcīnas ir jāražo vairumā, tām nosakot pieņemamu cenu, un tās jāsadala visai pasaulei. Viņi arī pauž bažas par nopietnajām problēmām, ko rada farmācijas uzņēmumi, kas neievēro ražošanas un piegādes grafikus.

Citāts

Pēc balsojuma plenārsēdē Pilsoņu brīvību komitejas priekšsēdētājs un ziņotājs Huans Fernando Lopezs Agilars (S&D, ES) sacīja: “Mums ir jāievieš ES Covid-19 sertifikāts, lai atjaunotu cilvēku uzticību Šengenai, kamēr vēl turpinām cīņu pret Covid-19 pandēmiju. Dalībvalstīm ir drošā veidā jāsaskaņo sava rīcība un jānodrošina pilsoņu brīva pārvietošanās ES. Vakcīnām un testiem jābūt pieejamiem un bez maksas visiem pilsoņiem. Dalībvalstīm nevajadzētu ieviest citus ierobežojumus, kad spēkā būs sertifikāts”.