Apstiprināta Konferences par Eiropas nākotni struktūra 

Paziņojumi presei 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

Noteikumi, ko Konferences valde pieņēma 2021. gada 9. maijā, nosaka tās darbības mehānismu un sastāvu.  

Konferences valde 9. maijā apstiprināja Konferences nolikumu, kas nosaka Konferences plenārsēdes struktūru un darbības principus.

Teksts, par kuru Konferences valde vienojās 2021. gada Eiropas dienā, līdz galam definē mehānismu, kas iedzīvotāju prioritātes, cerības un bažas vērtīs īstenojamos ieteikumos — ar Konferences digitālās platformas, pilsoņu paneļdiskusiju un plenārsēdes starpniecību. Nolikums papildina jau iepriekš pieņemtos valdes darba struktūras un pilsoņu līdzdalības noteikumus.

Šodien Eiropas Parlaments Strasbūrā rīko arī Konferences par Eiropas nākotni atklāšanu. Tai varat sekot līdzi tiešraidē šeit.

Kā iedzīvotājus iesaistīs Eiropas nākotnes veidošanā

Konferences plenārsēdē būs 108 pārstāvji no Eiropas Parlamenta, 54 dalībvalstu valdību locekļi (pa diviem no dalībvalsts), trīs Eiropas Komisijas locekļi, kā arī 108 dalībvalstu parlamentu deputāti — ar līdzvērtīgām balsstiesībām – un iedzīvotāji. 108 iedzīvotāju pārstāvji pievienosies, lai apspriestu idejas, kas būs izvirzītas Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās un daudzvalodu digitālajā platformā. No iedzīvotāju vidus 80 pārstāvēs Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas, un vismaz trešdaļai būs jābūt jaunākiem par 25 gadiem, un 27 pārstāvji (viens no katras dalībvalsts) no dalībvalstu iedzīvotāju paneļiem vai citiem Konferences pasākumiem, kā arī Eiropas Jaunatnes foruma priekšsēdētājs.

Plenārsēdē būs arī 18 pārstāvji no Reģionu komitejas un no Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejas, kā arī astoņi sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Apspriežot jautājumus, kas saistīti ar Eiropas Savienības starptautisko darbību, tiks uzaicināts arī Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos. Pilnsapulce varēs uzaicināt arī galveno ieinteresēto pušu pārstāvjus. Konferences pilnsapulces sastāvā būs jānodrošina dzimumu līdzsvars.

Plenārsēdes debates tiks strukturētas tematiski, pamatojoties uz iedzīvotāju paneļu sniegtajiem ieteikumiem un informāciju, kas būs apkopota daudzvalodu digitālajā platformā. Platformā tiks apkopoti, analizēti un publicēti visu ar konferenci saistīto pasākumu iznākuma dokumenti. Plenārsēde savlaicīgi iesniegs savus priekšlikumus valdei, kas izstrādās savu gala ziņojumu: sadarbojoties ar plenārsēdi un pilnīgi atklāti, gala dokumentu publicējot digitālajā platformā.

Konferences gala ziņojums tiks iesniegts konferences kopīgajai prezidentūrai. Trīs iestādēm būs nekavējoties jāuzsāk izskatīt iespējas, kā efektīvi ņēmt vērā ziņojumā paustos ieteikumus, ikvienai savā kompetences jomā un saskaņā ar ES Līgumiem.

Citāti

Valdes līdzpriekšsēdētājs no Eiropas Parlamenta puses Gijs Verhofštats sacīja:

“Mēs vēlamies, lai impulss patiešām nāktu no iedzīvotājiem. Konference nebūs tikai uzklausīšana: tā būs līdzeklis, lai patiešām iesaistītu iedzīvotājus kopīgas Eiropas nākotnes veidošanā. Pamati jau ir likti: esam uzsākuši digitālu, pārdomātu demokrātijas eksperimentu, kāds vēl nekad nav bijis izmēģināts ES mērogā. Mēs garantēsim politisku atbildi iedzīvotāju bažām un priekšlikumiem. Tas ir kas pilnīgi jauns un aizraujošs, un tas sākas šodien.”

Portugāles valsts sekretāre ES lietās un līdzpriekšsēdētāja no ES Padomes prezidentūras Ana Paula Zakariaša teica:

“Ceļā no Porto uz Strasbūru, lai atzīmētu Eiropas dienu un atklātu Konferenci par Eiropas nākotni, man prātā nāca bijušā Portugāles prezidenta Mario Suarisa vārdi. Viņš 1976. gadā sacja: “Eiropas un tās nākotnes pārdomāšana ir visu eiropiešu pastāvīgs pienākums. Šie kopīgie centieni ir jāīsteno ar pazemību, apzinoties mūsu kopējo mērķu vēsturisko nozīmību.”

Komisijas priekšsēdētājas vietniece demokrātijas un demogrāfijas jautājumos un līdzpriekšsēdētāja no Komisijas puses Dubravka Šuica sacīja:

“Šī konference ir Eiropas Savienībai vēl nebijis process. Mēs veidojam telpu, kurā iedzīvotāji varēs debatēt vienā līmenī ar ievēlētajiem pārstāvjiem, lai noteiktu Eiropas nākotni. Tas vēl nekad nav mēģināts, taču mēs esam pārliecināti, ka tas stiprinās gan mūsu Eiropas Savienību, gan mūsu pārstāvības demokrātiju. Un nav labāka datuma, kad to atzīmēt, kā 9. maijs.”

Nākamie soļi

Valde drīz noteiks konferences pirmās plenārsēdes datumu. Notiek gatavošanās iedzīvotāju paneļdiskusijām, un arvien pieaug dalībnieku un pasākumu skaits konferences daudzvalodu digitālajā platformā. Konferences veidotāji ir apņēmušies dot pēc iespējas vairāk vietas jauniešiem, un šajā nolūkā turpinās gatavošanās oktobrī gaidāmajai, Eiropas Parlamenta organizētajai Eiropas Jaunatnes dienai (EYE).