Eiropas Parlaments prasa dalībvalstīm nodrošināt piekļuvi seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumiem 

Paziņojumi presei 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

  • Jāgarantē piekļuve drošiem un likumīgiem abortiem 
  • Jānovērš visi piekļuves šķēršļi seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumiem 
  • Covid-19 pandēmijai ir negatīvi ietekmējusi sieviešu veselību un tiesības 
  • Vajadzētu atcelt PVN menstruāciju produktiem  

Ceturtdien pieņemtajā ziņojumā EP deputāti mudina dalībvalstis aizsargāt un uzlabot sieviešu seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesības.

Ar 378 balsīm par, 255 pret un 42 atturoties pieņemtajā ziņojumā Eiropas Parlaments saka, ka tiesības uz veselību, jo īpaši seksuālās un reproduktīvās veselības tiesības, ir sieviešu pamattiesības, un dzimumu līdztiesības pamatelements, ko nekādā veidā nevar nedz ierobežot, nedz arī atcelt.


Parlaments paziņo, ka sieviešu seksuālās un reproduktīvās veselības tiesību pārkāpumi ir pret sievietēm un meitenēm vērstas vardarbības veids un kavē virzību uz dzimumu līdztiesību. Tas aicina ES dalībvalstis nodrošināt sievietēm augstas kvalitātes, visaptverošu un pieejamus seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumus un likvidēt visus juridiskos, politiskos, finansiālos un citus šķēršļus, kas traucē sievietēm izmantot šos pakalpojumus.


Piekļuve abortu, kontracepcijas un seksualitātes izglītībai


EP deputāti uzsver, ka dažās dalībvalstīs joprojām ir ierobežojoši likumi, kas aizliedz abortus, izņemot stingri noteiktos apstākļos, kuru dēļ sievietes ir spiestas meklēt iespēju abortu izdarīt nelikumīgi vai pret savu gribu iznēsāt un dzemdēt bērnu, kas ir cilvēktiesību pārkāpums. Viņi mudina visas dalībvalstis nodrošināt vispārēju piekļuvi drošam un likumīgam abortam un nodrošināt, ka aborts pēc pieprasījuma ir likumīgs agrīnā grūtniecības posmā un arī vēlāk, ja apdraudēta sievietes veselība vai dzīvība.


EP deputāti pauž nožēlu, ka dažas dalībvalstis atļauj ārstiem un pat medicīnas iestādēm atteikt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu tā sauktās sirdsapziņas klauzulas dēļ. Tas izraisa aborta atteikšanu reliģijas vai pārliecības dēļ un apdraud sieviešu dzīvību.


Parlaments arī pieprasa, lai ES valstis nodrošina piekļuvi augstas kvalitātes kontracepcijas metožu un piederumu klāstam, piekļuvi konsultācijām par ģimenes plānošanu un informācijai par kontracepciju.


EP deputāti pauž nožēlu, ka Covid-19 krīzes laikā abortu pieejamība joprojām ir ierobežota, kā arī atzīst pandēmijas ietekmi uz kontracepcijas līdzekļu piegādi un pieejamību.


Parlaments mudina dalībvalstis nodrošināt, lai pamatskolas un vidusskolas audzēkņiem vispusīgi mācītu dzimumizglītību, un uzsver, ka izglītība šajā jomā var ievērojami palīdzēt mazināt seksuālo vardarbību un aizskaršanu.


Jāatceļ PVN menstruāciju produktiem


Norādot uz tā dēvētā tamponu nodokļa negatīvo ietekmi uz dzimumu līdztiesību, EP deputāti aicina dalībvalstis izmantot PVN direktīvās paredzēto elastību un šīm būtiskajām pamatprecēm piemērot atbrīvojumus vai 0% PVN likmes. Viņi arī lūdz ES valstis novērst menstruālās higiēnas preču nabadzību, nodrošinot bezmaksas preces ikvienam, kam tās vajadzīgas.

Citāts


Ziņotājs Predrags Matičs (S&D, Horvātija): “Šodienas ziņojums iezīmē jaunu laikmetu Eiropas Savienībā, kā pirmā visaptverošā pretestību regresīvajai kārtībai, kas gadiem ilgi ir ierobežojusi sieviešu tiesības Eiropā. Vairākums EP deputātu ir skaidri darījuši zināmu savu nostāju dalībvalstīm un aicina tās nodrošināt piekļuvi drošiem un likumīgiem abortiem, kā arī citiem seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumiem.”