Eiropas Parlaments nosoda Baltkrievijas represijas un “paraugprāvas” 

Paziņojumi presei 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

  • Baltkrievijas režīmam ir jāpārtrauc citādi domājošo apspiešana 
  • Eiropas Savienībai jāpastiprina sankcijas pret Minsku 
  • Dalībvalstīm jāsagatavo tiesas prāvas pret Baltkrievijas amatpersonām, kas iesaistītas cilvēktiesību pārkāpumos 

EP deputātus satrauc Baltkrievijā notiekošās represijas, tostarp Nobela prēmijas laureāta un žurnālista ieslodzīšana, un viņi aicina uz jaunām sankcijām pret Lukašenko režīmu.

Trešdien Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā nosoda Baltkrievijas režīma sistemātiskās represijas pret valsts iedzīvotājiem un citādi domājošajiem, tostarp izmantojot politiski motivētas paraugprāvas, ko deputāti nosoda kā smagus cilvēktiesību pārkāpumus.

Parlaments nosoda žurnālista Andžeja Počobuta, Nobela miera prēmijas laureāta Alesa Bjaļacka un vairāku citu personu notiesāšanu, piespriežot viņiem ilgus cietumsodus. Šie spriedumi izceļ režīma centienus apspiest pilsonisko aktīvismu cilvēktiesību aizstāvības jomā un visu neatkarīgo žurnālistikas darbu šajā valstī, saka EP deputāti.

Deputāti arī nosoda bargos sodus, kas aizmuguriski piespriesti trimdā esošajai Baltkrievijas opozīcijas līderei Sviatlanai Cihanovskai un citām personām, kuras darbojas valsts Koordinācijas padomē - struktūrā, kas cīnījusies par demokrātisku varas maiņu Baltkrievijā pēc 2020. gada viltotajām prezidenta vēlēšanām.

Baltkrievija ir līdzdalībniece Krievijas agresijā pret Ukrainu

Aicinot atbrīvot visus netaisnīgi ieslodzītos un izmaksāt viņiem kompensācijas, Parlaments vēlreiz stingri nosoda Baltkrievijas iesaisti Krievijas agresijas karā pret Ukrainu un norāda, ka Lukašenko režīms ir līdzvainīgs Krievijas īstenotā terorisma atbalstīšanā. EP deputāti pauž nožēlu par to, ka Baltkrievija nav iekļauta 10. sankciju paketē pret Krieviju. Viņi aicina pieņemt pārliecinošas sankcijas pret Minsku un noteikt Lukašenko režīmam tādus pašus ierobežojošos pasākumus kā Krievijai, tostarp aicinot sankciju sarakstā iekļaut potašu, kas ir galvenais režīma ienākumu avots.

Jāpastiprina ES sankcijas pret Minsku

Deputāti mudina ES un tās dalībvalstis paplašināt un pastiprināt ES sankcijas pret Baltkrieviju un iekļaut tajās visus, kas ir iesaistīti režīma represijās, tostarp tiesnešus, prokurorus un tiesībaizsardzības iestāžu, cietumu un soda izciešanas koloniju amatpersonas, kā arī nodrošināt pienācīgu ierobežojošo pasākumu piemērošanu.

EP nosoda režīma īstenoto Baltkrievijas arodbiedrību intensīvo vajāšanu un represijas pret mazākumtautībām, slēdzot poļu un lietuviešu skolas un iznīcinot kultūras mantojumu.

EP deputāti uzsver, ka visaptveroši jāizmeklē noziegumi, ko Lukašenko režīms pastrādājis pret Baltkrievijas tautu un aicina ES dalībvalstis aktīvi piemērot universālās jurisdikcijas principu un sagatavot tiesas prāvas pret Baltkrievijas amatpersonām, tostarp pašu Lukašenko.

Jāstiprina saikne starp ES un Baltkrievijas demokrātiskajiem spēkiem

Tekstā atzinīgi vērtēta Demokrātiskās Baltkrievijas misijas izveide Briselē un ES iestādes aicinātas atbalstīt šo misiju un "Baltkrievijas tautas vēstniecības", kā arī formalizēt Eiropas Parlamenta saiknes ar Baltkrievijas demokrātiskajiem spēkiem.

Rezolūciju EP deputāti pieņēma ar 557 balsīm “par”, 25 “pret” un 40 atturoties.