Parlaments pieņem jaunus ES noteikumus par preču drošumu 

Paziņojumi presei 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

  • Mazāki drošuma riski saistībā ar jaunām tehnoloģijām un internetā pārdotajām precēm  
  • Vismazāk aizsargātie patērētāji, kā bērni un cilvēki ar invaliditāti, būs aizsargāti labāk 
  • Bīstamas preces izņems no tirdzniecības ātrāk, un preču atsaukšana notiks efektīvāk 
  • Nedrošu preču izraisīti negadījumi izmaksā 11,5 miljardus eiro gadā 
Kad pārskatītais tiesību akts stāsies spēkā, Eiropā būs mazāk bīstamu produktu © Marco / Adobe Stock  

Pārskatītie noteikumi nodrošinās, ka Eiropas Savienībā gan internetā, gan parastajos veikalos tirgotie ražojumi atbilst augstākajām drošuma prasībām.

Ceturtdien Parlamenta deputāti ar 569 balsīm par un 13 pret apstiprināja pārskatītos noteikumus par plaša patēriņa nepārtikas preču drošumu. Jaunā regula nodrošina, ka spēkā esošā Produktu vispārējās drošības direktīva tiek pielāgota jaunākajām norisēm digitalizācijā un straujajam tiešsaistes iepirkšanās pieaugumam.

Citāts

EP ziņotāja Dita Haranzova (“Renew Europe”, Čehija) teica: “Šis likums mums ļaus aizsargāt mūsu visneaizsargātākos patērētājus, jo īpaši bērnus. 2020. gadā 50 % produktu no bīstamo produktu saraksta nāca no Ķīnas. Ar šo likumu mēs būtiski vēršamies pret tiem, kas Eiropā pārdod patērētājiem nedrošus produktus”.

“Aiz katra ES tirgotā produkta ir jābūt kādam, kas par to uzņemas atbildību ES teritorijā. Bīstami produkti no tīmekļa vietnēm tiks izņemti divu dienu laikā. Patērētāji tiks tieši informēti pa e-pastu, ja viņi būs iegādājušies nedrošu produktu. Turklāt viņiem būs tiesības uz preces remontu, nomaiņu vai naudas atmaksu, ja prece tiks atsaukta. Kad šis tiesību akts stāsies spēkā, Eiropā būs mazāk bīstamu produktu".

Drošuma novērtēšanas uzlabojumi

Lai garantētu, ka visi tirgū pieejamie ražojumi ir patērētājiem droši, Ražojumu vispārējā drošuma regulā ir paredzēti konkrēti pasākumi. Tie nodrošinās, ka, vērtējot ražojumu drošumu, tiek ņemts vērā visneaizsargātākajiem patērētājiem (piemēram, bērniem) radītais risks, dzimumu aspekti un kiberdrošības apsvērumi.

Tirgus uzraudzība un interneta veikali

Jaunā regula paredz papildu pienākumus uzņēmējiem (piemēram, ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem), paplašina tirgus uzraudzības iestāžu pilnvaras un ievieš skaidrus pienākumus interneta veikaliem. Lai mazinātu riskus, interneta veikaliem būs jāsadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm, kuras, savukārt, var likt šiem veikaliem nekavējoties un ne vēlāk kā divu darbadienu laikā izņemt no tirdzniecības vai liegt pieeju bīstamiem ražojumiem.

Eiropas Savienībā importētās preces būs atļauts laist tirgū tikai tad, ja Eiropas Savienībā būs izveidots kāds par attiecīgo preču drošumu atbildīgs uzņēmums.

Efektīvas atsaukšanas procedūras

Pārskatītie noteikumi uzlabo arī preču atsaukšanas procedūru, jo atpakaļ atgriezto preču īpatsvars joprojām ir zems. Aplēsts, ka trešā daļa ES patērētāju atsauktās preces turpina izmantot arī pēc to atsaukšanas.

Ja kāds ražojums ir jāatsauc, patērētājs jāinformē tieši, piedāvājot veikt remontu, nomaiņu vai cenas atmaksu. Patērētājiem būs tiesības iesniegt sūdzību vai kolektīvas prasības. Informācijai par ražojumu drošumu un patērētāju tiesībām jābūt pieejamai skaidrā un viegli saprotamā valodā. Bīstamo preču ātrās brīdināšanas sistēma (portāls “Safety Gate”) tiks modernizēta, lai nedrošos ražojumus varētu atklāt efektīvāk, un tā būs vieglāk izmantojama cilvēkiem ar invaliditāti.

Turpmākie soļi

Pirms publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī un stāšanās spēkā Padomei regulas teksts vēl būs oficiāli jāapstiprina. Regulu sāks piemērot 18 mēnešus pēc tās stāšanās spēkā.

Vispārēja informācija

2021. gadā 73 % patērētāju ražojumus pirka internetā (salīdzinājumā ar 50 % 2014. gadā), un 2020. gadā 21 % pasūtīja preces no valstīm ārpus ES (2014. gadā — 8 %). Saskaņā ar portāla “Safety Gate” 2020. gada ziņojumu 26 % brīdinājumu par bīstamām precēm bija saistīti ar internetā pārdotām precēm, bet 62 % — ar precēm, kas bija ievestas no valstīm ārpus ES un EEZ.

Tiek prognozēts, ka jaunie noteikumi palīdzēs ES patērētājiem ietaupīt 1 miljardu eiro pirmajā to piemērošanas gadā un aptuveni 5,5 miljardus eiro nākamajos desmit gados. Samazinot nedrošu ražojumu daudzumu tirgū, jaunajiem pasākumiem būtu jāsamazina arī kaitējums, kas ES patērētājiem tiek nodarīts novēršamos, ar ražojumiem saistītos negadījumos (11,5 miljardi eiro gadā), un veselības aprūpes izmaksas (6,7 miljardi eiro gadā).