Parlaments prasa stingrāk īstenot ES sankcijas pret Krieviju 

Paziņojumi presei 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

  • EP deputāti nobažījušies, ka Krievijai izdodas apiet starptautiskās sankcijas 
  • Pilnībā jāpārtrauc Krievijas fosilā kurināmā un sašķidrinātās gāzes imports 
  • Visaptveroši jāizvērtē pret Krieviju noteikto sankciju iedarbība 
  • Iesaldētie Krievijas aktīvi jāizmanto, lai finansētu Ukrainas atjaunošanu 

EP deputāti vēlas pastiprināt ES līmeņa uzraudzību sankciju īstenošanai un pastiprināt centienus ierobežot Maskavas iespējas apiet ES noteiktos ierobežojošos pasākumus.

Ceturtdien pieņemtajā rezolūcijā Eiropas Parlaments pauž satraukumu par pastāvošajām nepilnībām ES sankciju režīmā pret Krieviju. Lai arī ES noteikusi vēl nepieredzēti plašus ierobežojošos pasākumus, pastāv bažas par to, ka netiek nodrošināta pienācīga to izpilde, turklāt tiek īstenoti mēģinājumi stāties ceļā Eiropas nolūkiem vājināt Krievijas ekonomisko un rūpniecisko bāzi un kavēt Krievijas spēju turpināt karu.

Rezolūcijā norādīts, ka Krievija spējusi apiet sankcijas, piemēram, ES dalībvalstu un G7 valstu ieviestos naftas cenu griestus. Deputāti atzīmē, ka ES ir strauji pieaudzis no Krievijas naftas ražotu produktu imports no, piemēram, Indijas, tādējādi būtībā radot Kremļa nafta apkārtceļu uz ES tirgu.

EP deputāti arī uzsver, ka kritiski svarīgas rietumu izcelsmes sastāvdaļas joprojām nonāk Krievijā caur Ķīnu, Turciju, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Kazahstānu un Serbiju. Viņi pauž dziļas bažas par to, ka starp dalībvalstīm un Krieviju turpinās militārā ziņā kritiski svarīgu preču tirdzniecība, kā arī par ienākušajām ziņām, ka Azerbaidžāna un citas valstis “atmazgā” Krievijas gāzi, lai to importētu Eiropas Savienībā.

Rezolūcijā uzsvērts, ka Eiropas Savienība joprojām ir viens no lielākajiem Krievijas fosilā kurināmā pircējiem, ņemot vērā to, ka turpinās cauruļvadu gāzes un LNG imports, kā arī dažādus izņēmumus jēlnaftas un naftas produktu importa aizliegumos.

ES tirgus ir jāslēdz Krievijas fosilajam kurināmajam

Deputāti aicina ES un tās dalībvalstis pastiprināt un centralizēt ES līmeņa sankciju īstenošanas uzraudzību un izstrādāt apiešanas novēršanas un uzraudzības mehānismu.

Viņi arī aicina ES dalībvalstis pastiprināt koordināciju attiecībā uz pašreizējo Krievijas naftas eksporta sankciju īstenošanu un pilnībā slēgt ES tirgu Krievijas izcelsmes fosilajam kurināmajam, kā arī noteikt sankcijas visiem lielākajiem Krievijas naftas uzņēmumiem, Gazprombank, to meitasuzņēmumiem un to valdēm un vadībai.

Rezolūcijā aicināts ES sadarboties ar G7, lai ievērojami pazeminātu Krievijas naftas un naftas produktu cenu griestus, pilnībā aizliegtu Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes un sašķidrinātās naftas gāzes importu uz ES, kā arī no Krievijas naftas ražotas degvielas un citu naftas produktu importu no trešām valstīm. Parlaments arī vēlas, lai ES aizliegtu Krievijas naftas un sašķidrinātās dabasgāzes eksporta sūtījumus caur ES teritoriju un ieviestu cenu un apjoma griestus Krievijas un Baltkrievijas mēslošanas līdzekļu importam Eiropas Savienībā.

Ar rezolūciju pilnā apjomā var iepazīties šeit.