“Euro 7”: EP deputāti atbalsta jaunus noteikumus emisiju samazināšanai 

Paziņojumi presei 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

  • Tīrāki transportlīdzekļi uz ceļiem un labāka gaisa kvalitāte 
  • Stingrāki emisiju ierobežojumi autobusiem un lielas noslodzes transportlīdzekļiem 
  • Jāmazina kaitīgo vielu emisijas no riepām un bremzēm saskaņā ar starptautiskajiem standartiem 
EP deputāti ir gatavi sākt sarunas ar dalībvalstīm par jauniem noteikumiem, lai samazinātu autotransporta emisijas © Dmytro / Adobe Stock  

Eiropas Parlaments ir gatavs sākt sarunas ar ES dalībvalstu valdībām par jauniem noteikumiem, lai samazinātu emisijas, ko rada vieglās automašīnas, furgoni, autobusi un kravas automašīnas.

Ceturtdien Parlaments ar 329 balsīm par, 230 pret un 41 atturoties, pieņēma nostāju sarunām par ES mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas un tirgus uzraudzības noteikumu (Euro 7) pārskatīšanu.

Jaunā regula atjauninās pašreizējos izplūdes gāzu emisiju ierobežojumus (piemēram, slāpekļa oksīdu, cieto daļiņu, oglekļa monoksīda un amonjaka), kā arī ieviesīs jaunus pasākumus, lai samazinātu riepu un bremžu radīto piesārņojumu un paildzinātu akumulatoru darbības laiku.

EP deputāti piekrīt Komisijas ierosinātajiem piesārņotāju emisiju līmeņiem attiecībā uz vieglajiem automobiļiem un rosina emisijas sadalīt trīs kategorijās vieglajiem kravas automobiļiem, atkarībā no to svara.

Vienlaikus EP prasa stingrākus ierobežojumus izplūdes gāzu emisijām (gan pēc laboratorijas mērījumiem, gan reālos braukšanas apstākļos) autobusiem un lielas noslodzes transportlīdzekļiem. Parlaments arī vēlas saskaņot ES aprēķinu metodiku un ierobežojumus attiecībā uz bremžu daļiņu emisijām un riepu nodiluma rādītājiem ar starptautiskajiem standartiem, ko pašlaik izstrādā Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisija.

Plašāku informāciju par deputātu prasībām skatiet šajā preses paziņojumā.

Citāts

Ziņotājs Aleksandrs Vondra (ECR, Čehija) teica: “Mēs esam veiksmīgi panākuši līdzsvaru starp vides mērķiem un ražotāju interesēm. Būtu neproduktīvi īstenot vides politiku, kas kaitē Eiropas rūpniecībai un tās iedzīvotājiem. Mums izdevies panākt kompromisu, lai ņemtu vērā visu iesaistīto pušu intereses un izvairītos no radikālām prasībām”.

Preses konference

Ziņotājs Aleksandrs Vondra žurnālistus uzrunās pēc balsojuma ceturtdien, 9. novembrī, plkst. 13.30 pēc Briseles laika Annas Poļitkovskas preses konferenču telpā (SPAAK 0A50). Preses konferences tiešraidi un ierakstu varat vērot Parlamenta tīmekļa vietnē.

Nākamie soļi

Parlaments tagad ir gatavs sākt sarunas ar ES dalībvalstu valdībām par likuma galīgo formu,

Vispārēja informācija

Komisija 2022. gada 10. novembrī ierosināja stingrākus gaisa piesārņotāju emisiju standartus visiem transportlīdzekļiem ar iekšdedzes dzinēju. Pašreizējie emisiju ierobežojumi attiecas uz automašīnām un furgoniem (“Euro 6”) un autobusiem, kravas automašīnām un citiem lielas noslodzes transportlīdzekļiem (Euro VI). Pirmo reizi Euro 7 priekšlikumā ņemtas vērā arī emisijas no bremzēm un riepām (mikroplastmasa un daļiņas) un ietvertas prasības attiecībā uz akumulatoru izturību.

Pieņemot šo ziņojumu, Parlaments reaģē uz iedzīvotāju vēlmi veicināt elektrisko transportlīdzekļu iegādi, kas atbilst labiem akumulatoru darbības standartiem, veicināt digitālās un elektriskās infrastruktūras izvēršanu un mazināt ES enerģētisko atkarību no trešām valstīm. Šīs prasības paustas Konferences par Eiropas nākotni 4.3., 4.6., 18. 2. un 31.3. priekšlikumos.