Mediju akreditācija 

 

Lai strādātu Eiropas Parlamenta ēkās, žurnālistiem, fotogrāfiem un filmēšanas vai audio ieraksta grupām, kam nav ES iestāžu caurlaides, ir jāpiesakās Eiropas Parlamenta preses akreditācijai (vai, attiecīgos gadījumos, speciālai ieraksta atļaujai).

Eiropas Parlamentā ir pamatā divu veidu akreditācijas iespējas:

 • preses īstermiņa akreditācija
 • preses gada akreditācija

Visi žurnālisti, kuriem ir caurlaide iekļūšanai EP ēkās, var izmantot žurnālistiem paredzēto aprīkojumu. Pirms pieteikties, lūdzam iepazīties ar noteikumiem (EN, FR, DE).


Preses īstermiņa akreditācija

Īstermiņa akreditācija iespējamais ilgums ir no vienas līdz piecām darbadienām.

Žurnālisti, kuri pastāvīgi nestrādā Briselē, Strasbūrā vai Luksemburgā, var saņemt īstermiņa caurlaidi noteiktas sanāksmes, pasākuma vai plenārsēdes apmeklējumam. Akreditācijai var pieteikties šeit. Jums būs jāreģistrējas, izveidojot lietotāja profilu. Veiksmīgas reģistrācijas gadījumā jūs saņemsit e-pastu ar apstiprinājuma saiti no noreply@europarl.europa.eu. Pēc profila apstiprināšanas šajā mājaslapā varēsit nosūtīt akreditācijas pieteikumu.

Preses īstermiņa akreditācijai jāiesniedz:

 • derīgas preses kartes kopija vai nesen parakstīta nosūtījuma vēstule no plašsaziņas līdzekļa galvenā redaktora, izdevēja vai vadītāja ar nepārprotamu apliecinājumu, ka žurnālistu sūta konkrēta ziņu organizācija vai izdevums. Nosūtījuma vēstulei jābūt uz oficiālas veidlapas un tajā jāmin žurnālista vārds, dotais uzdevums, kā arī laikposms, uz kuru tiek prasīta akreditācija Eiropas Parlamentā. Pašnosūtījums netiek pieļauts;
 • fotoattēls Eiropas identitātes kartes formātā (portrets, izmēra proporcijas 3X4, jpeg formātā, +/- 100 KB izmērā);
 • identitāti apliecinošs dokuments, kur norādīts dokumenta tips, numurs un derīguma termiņš;
 • informācija par vizītes mērķi;
 • pašnodarbinātiem žurnālistiem jāiesniedz žurnālistiskās darbības pierādījums (nesena publikācija) un attiecīgs samaksas pierādījums.

Pēc akreditācijas pieprasījuma apstiprināšanas, jūsu caurlaide būs pieejama Mediju akreditācijas centrā (informāciju par atrašanās vietu un darbalaiku skat. zemāk). Lai to saņemtu, jāuzrāda identitāti apliecinošs dokuments.


Gada akreditācija

Gada akreditācija ir spēkā vienu kalendāro gadu (no janvāra līdz decembrim) un to var pēc pieprasījuma atjaunot. Pieteikumu jaunai akreditācijai un akreditācijas atjaunošanai var iesniegt no novembra (ja akreditāciju piesaka uz nākamo gadu) vai līdz oktobra beigām (ja akreditāciju pieprasa tekošajam gadam).

Gada akreditāciju ir tiesības saņemt žurnālistiem, kuri regulāri atspoguļo Eiropas Parlamenta darbu un dzīvo Strasbūrā, Briselē, Luksemburgā vai to tuvumā. Akreditācija ir spēkā visās trīs Eiropas Parlamenta darba vietās (Strasbūrā, Briselē vai Luksemburgā).

Pieteikumus gada akreditācijai jāiesniedz reģistrācijas tīmekļa vietnē.

Vajadzīgā informācija preses īstermiņa akreditācijai:

 • derīgas preses kartes kopija;
 • nesen parakstīta nosūtījuma vēstule no plašsaziņas līdzekļa galvenā redaktora, izdevēja vai vadītāja ar nepārprotamu apliecinājumu, ka žurnālistu sūta konkrēta ziņu organizācija vai izdevums. Nosūtījuma vēstulei jābūt uz oficiālas veidlapas un tajā jāmin žurnālista vārds, dotais uzdevums, kā arī laikposms, uz kuru tiek prasīta akreditācija Eiropas Parlamentā. Pašnosūtījums netiek pieļauts;
 • fotoattēls Eiropas identitātes kartes formātā (portrets, izmēra proporcijas 3X4, jpeg formātā, +/- 100 KB izmērā);
 • identitāti apliecinošs dokuments, kur norādīts dokumenta tips, numurs un derīguma termiņš;
 • pierādījums, ka pieteikuma iesniedzēja galvenā vai otrā uzturēšanās vieta ir kādā no Eiropas Parlamenta oficiālajām mītnes vietām (Brisele, Strasbūra, Luksemburga) vai to tuvumā. Uzturēšanās vietas pierādījums var būt, piemēram, identitātes kartes kopija, dzīvesvietas adreses pierādījums vai mājvietas īres līgums;
 • pašnodarbinātiem žurnālistiem jāiesniedz žurnālistiskās darbības pierādījums (nesena publikācija) un attiecīgs samaksas pierādījums.

N.B. Īpašā akreditācija: noteiktiem pasākumiem, piemēram, Eiropas vēlēšanām, pasākumiem, kas notiek nedēļas nogalēs vai ārpus parastā darba laika, var pieprasīt īpašo akreditāciju. Uz šādas akreditācijas saņemšanu var attiekties īpaši noteikumi, kurus Eiropas Parlaments paziņos iepriekš.


Ieraksta atļaujas plašsaziņas līdzekļiem

Lai Eiropas Parlamentā filmētu un fotografētu, žurnālistiem, preses fotogrāfiem un operatoriem, tostarp arī tiem, kam ir ES iestāžu vienotā caurlaide, ir jāsaņem ieraksta atļauja. Ieraksta atļauju izdod plašsaziņas līdzekļu akreditācijas birojā, un to var pieteikt arī iepriekš, nosūtot pieprasījumu uz media.accreditation@ep.europa.eu. Žurnālistiem ir jāievēro un reģistrācijas laikā jāparaksta filmēšanas un fotografēšanas noteikumi Eiropas Parlamentā.


Ieraksta atļauja plašsaziņas līdzekļus nepārstāvošām personām

Fotogrāfiem un operatoriem, kurus uz īpašiem pasākumiem vai komunikācijas vai reklāmas nolūkos ir uzaicinājuši EP deputāti vai kāds no Eiropas Parlamenta dienestiem (turpmāk - “pieprasījuma iesniedzējs”), ir jāsaņem ieraksta atļauja plašsaziņas līdzekļus nepārstāvošām personām. Pieprasījuma iesniedzējam vai fotogrāfiem/operatoriem ir jāpieprasa atļauja no media.accreditation@ep.europa.eu vismaz 24 stundas iepriekš. Pieteikuma saņēmējam ir jāparaksta un jāievēro noteikumi par ieraksta veikšanu plašsaziņas līdzekļus nepārstāvošām personām. Šī atļauja nedod tiesības iekļūt Eiropas Parlamenta telpās. Pieprasījuma iesniedzējiem papildus jāpieprasa arī apmeklētāju standarta caurlaide. Pieprasījuma iesniedzējs ir atbildīgs par to, lai tiktu ievēroti noteikumi, kas attiecas uz plašsaziņas līdzekļus nepārstāvošu personu ierakstu veikšanu EP telpās.


Mediju akreditācijas biroji: darba laiki

Brisele: Preses akreditācijas birojs, preses un apmeklētāju ieeja, PHS -1C029, Paul-Henri Spaak (PHS) ēka. Adrese: Rue Wiertz 60.

No pirmdienas līdz ceturtdienai: 08:30 - 17:45

Piektdienās: 08:30 - 13:00

Strasbūra (tikai plenārsesiju laikā): preses ieeja, Louise Weiss (LOW) ēka, pirmā ieeja pa kreisi centrālajā iekšpagalmā (Bronislaw Geremek Agora)

Pirmdiena: 12:00 - 20:00

Otrdiena un trešdiena: 08:00 - 20:00

Ceturtdiena: 08:00 līdz plenārsesijas beigām.


Datu aizsardzība

Skat. paziņojumu par privātuma politiku (EN, FR, DE)

Saistītas vietnes:

Starpinstitūciju akreditācija - Eiropas Komisija

Eiropas Padomes akreditācija