Sazinieties ar mums 

Kontaktinformācija saziņai ar Eiropas Parlamenta, priekšsēdētāja un politisko grupu preses dienestiem. Pieejama arī audiovizuālās palīdzības un audiovizuālo pakalpojumu kontaktinformācija.

Runaspersonas dienests 

Eiropas Parlamenta preses dienests sniedz žurnālistiem precīzu un objektīvu informāciju par Parlamenta darbību un piedāvā praktisku un tehnisku palīdzību.  Vēršoties pie mūsu preses sekretāriem, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji var gūt ieskatu konkrētos jautājumos, kas tiek skatīti Parlamenta likumdošanas darbā, un saņemt informāciju par pieejamo audiovizuālo piedāvājumu.

Priekšsēdētāja preses dienests 

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja komunikācijas grupa strādā ar visiem preses un plašsaziņas līdzekļu jautājumiem, kuri tieši attiecas uz Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju.

Politisko grupu preses dienesti 

Katrai Eiropas Parlamenta politiskajai grupai ir savs preses dienests, kas sniedz informāciju par grupas darbību un atbild uz plašsaziņas līdzekļu jautājumiem.

Audiovizuālais atbalsts un pakalpojumi 

Eiropas Parlaments atbalsta plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri atspoguļo Parlamenta darbu, ar saturisku materiālu un tehniskām iespējām videosižetu, radiosižetu, multimediju materiālu un fotomateriālu sagatavošanai. Mūsu piedāvājums — tiešraides, ziņu kopsavilkumi par Eiropas Parlamenta darbību, ilustratīvu materiālu krājumi un svarīgāko notikumu apskats — ir pieejams Multimediju centrā.

 

Eiropas Parlamenta Runaspersonas dienests 

Latviešu valodā runājošie preses sekretāri