Runaspersonas dienests 

Runaspersonas nodaļa atbild uz plašsaziņas līdzekļu jautājumiem, kuri nav tieši saistīti ar Eiropas Parlamenta likumdošanas darbu, un reaģē uz dezinformāciju, kas skar Parlamentu. Tā arī sagādā deputātiem un Parlamenta amatpersonām faktoloģisku informāciju, kas izmantojama atbilžu sniegšanai. Runaspersonas nodaļas vadītāja un Eiropas Parlamenta runaspersonas vietniece ir Delphine Colard.