Visas politiskās grupas 

Eiropas Parlamenta pašreizējās politiskās grupas un to preses dienesti