X'inhuma l-Intergruppi u kif inhuma ffurmati? 

L-Intergruppi huma gruppi mhux uffiċjali ta' Membri tal-Parlament Ewropew li jkunu interessati f'suġġett partikolari li, filwaqt li jkun ta' interess għas-soċjetà ġenerali, mhux bilfors jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tax-xogħol normali tal-Parlament Ewropew. L-intergruppi jorganizzaw diskussjonijiet informali u jippromwovu skambji bejn il-Membri tal-Parlament Ewropew u s-soċjetà ċivili.


Minħabba li l-intergruppi mhumiex korpi uffiċjali tal-Parlament, ma jistgħux jesprimu l-fehmiet ta' dan tal-aħħar. Ma jistgħux jinvolvu ruħhom f'attivitajiet li jistgħu jiġu konfużi ma' dawk uffiċjali tal-Parlament.


Il-presidium tal-Parlament stabbilixxa kundizzjonijiet għat-twaqqif ta' intergruppi, li jissawru fil-bidu ta' kull leġiżlatura (bħal pereżempju, applikazzjoni tirrikjedi l-firem ta' mhux anqas minn tliet gruppi politiċi, u tkun trid issir dikjarazzjoni annwali tal-interessi finanzjarji). Jekk dawn il-kundizzjonijiet ikunu sodisfatti, il-gruppi politiċi jistgħu jagħtu appoġġ loġistiku lill-intergruppi.


Il-presidenti tal-intergruppi jkun jeħtiġilhom jiddikjaraw kwalunkwe sostenn li jirċievu, sew finanzjarju jew in natura. Dawn id-dikjarazzjonijiet iridu jiġu aġġornati kull sena, u jkunu disponibbli għall-pubbliku.

Laqgħa tal-Intergrupp dwar il-Minoritajiet © Parlament Ewropew