Arranġamenti ta’ persunal: assistenti parlamentari 

Il-Membri tal-Parlament Ewropew jistgħu jagħżlu l-persunal tagħhom, skont baġit stabbilit mill-Parlament. Fl-2020, l-ammont massimu fix-xahar disponibbli għall-ispejjeż kollha involuti fir-reklutaġġ ta' assistenti personali huwa ta' EUR 25 442 għal kull Membru tal-Parlament Ewropew (effettiv mill-1 ta' Lulju 2019). L-ebda wieħed minn dawn il-fondi ma jitħallas lill-Membri tal-Parlament Ewropew stess.


Il-Membri tal-Parlament Ewropew jistgħu jagħżlu tip differenti ta' assistenti:

  • L-assistenti akkreditati, ibbażati fi Brussell (jew fil-Lussemburgu/fi Strasburgu) huma ġestiti b'mod amministrattiv direttament mill-amministrazzjoni tal-Parlament, skont l-istess kundizzjonijiet tal-impjieg bħal fil-każ ta' persunal temporanju tal-UE. Il-Membri tal-Parlament Ewropew jistgħu jirreklutaw massimu ta' tliet assistenti akkreditati (taħt ċerti kundizzjonijiet jistgħu jirreklutaw erba'). Minimu ta' kwart tal-baġit totali jrid jintuża għall-impjieg ta' assistenti akkreditati.
  • Il-Membri tal-Parlament Ewropew jistgħu jimpjegaw ukoll assistenti "lokali" bbażati fl-Istati Membri tagħhom. Huma ġestitit b'mod amministrattiv minn aġenti tal-pagamenti kkwalifikati biex ikun żgurat li jintlaħqu kif suppost ir-rekwiżiti tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali. Massimu ta' 75 % tal-baġit totali jista' jintuża għal dawn l-assistenti lokali.

Minbarra l-impjegar ta' assistenti akkreditati u lokali, sa kwart tal-baġit totali disponibbli jista' jintuża wkoll biex jitħallsu s-servizzi minn fornituri magħżula mill-Membru tal-Parlament Ewropew, bħal, pereżempju, issir ordni għal studju espert.


L-assistenti huma meħtieġa jevitaw attivitajiet esterni li jistgħu jikkawżaw kunflitt ta' interess. Mill-2009, il-Membri tal-Parlament Ewropew ma jistgħux jimpjegaw qraba viċini.


L-ismijiet jew l-ismijiet tal-kumpaniji tal-assistenti kollha għandhom jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-Parlament għat-tul tal-kuntratt tagħhom, sakemm ma jiksbux deroga li tingħata biss għal raġunijiet debitament ġustifikati tal-protezzjoni tas-sigurtà tagħhom.