Għalfejn il-Parlament jiċċaqlaq bejn Brussell u Strasburgu? 

Il-gvernijiet nazzjonali tal-UE ddeċidew b'mod unanimu fl-1992 li jistabbilixxu t-trattat tal-UE fejn l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom is-sede uffiċjali tagħhom.


Din id-deċiżjoni kellha konsegwenzi importanti għall-arranġamenti ta' ħidma għall-Parlament: is-sede uffiċjali tiegħu u l-post ta' ħafna mis-sessjonijiet plenarji saru uffiċjalment Strasburgu; il-kumitati parlamentari kellu jkollhom il-laqgħat tagħhom fi Brussell; u s-Segretarjat tal-Parlament (il-persunal tiegħu) kellu jkun ibbażat uffiċjalment fil-Lussemburgu. Fl-1997, dan l-arranġament kollu ġie inkorporat fit-Trattat tal-UE.


Kwalunkwe bidla fis-sistema attwali tkun teħtieġ bidla fit-Trattat, li tirrikjedi unanimità fost il-gvernijiet tal-Istati Membri kollha u r-ratifika minn kull wieħed mill-Parlamenti nazzjonali tagħhom.

Il-Parlament Ewropew fi Brussell © Parlament Ewropew.  

X'inhuma l-ispejjeż tal-użu ta' Strasburgu bħala sede ta' Parlament?


Studju tal-2013 mill-Parlament Ewropew juri li EUR 103 miljun jistgħu jiġu ffrankati kull sena jekk l-operazzjonijiet kollha tal-PE jiġu trasferiti minn Strasburgu għal Brussell (prezzijiet tal-2014). Dan huwa ammont sinifikanti, għalkemm jikkorrispondi għal sempliċement 6 % tal-baġit tal-Parlament, jew 1 % tal-baġit amministrattiv tal-UE jew sempliċement 0.1 % tal-baġit kollu tal-UE.


Fl-2014 il-Qorti tal-Awdituri ippreparat l-analiżi indipendenti tagħha stess bi tweġiba għar-riżoluzzjoni tal-PE tal-20 ta' Novembru 2013. Il-Qorti kkonfermat il-konklużjonijiet tal-istudju tal-PE tal-2013 iżda waslet għal nefqa totali assoċjata mas-sede ta' Strasburgu ta' EUR 109 miljun fis-sena. Iffrankar ta' EUR 5 miljun oħra jiġi mit-tnaqqis fl-ispejjeż tal-ivvjaġġar fil-baġits tal-Kummissjoni Ewropew u l-Kunsill.

F'Marzu 2019, maġġoranza ta' MPE adottaw riżoluzzjonifejn appellaw għal roadmap lejn siġġu uniku.