COVID-19: il-pjan tal-UE għall-irkupru ekonomiku  

Aġġornata(a): 
 
Maħluq(a):   
 

Aqsam din il-paġna ma' ħaddieħor: 

L-UE qed tħejji pakkett massiv ta' investimenti biex tappoġġa persuni u negozji hekk kif l-UE qed tiġġieled reċessjoni ekonomika profonda minħabba t-tifqiegħa tal-Covid-19.

Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat fil-Parlament pjan ta' stimulu ekonomiku ta' EUR 750 biljun li, flimkien ma' proposta riveduta għall-baġit tal-UE għall-2021-2027, għandu jgħin biex jimmitiga x-xokk mill-pandemija tal-coronavirus u jwitti t-triq lejn futur sostenibbli.


Wara li l-mexxejja tal-pajjiżi tal-UE qablu dwar ftehim dwar il-baġit u l-pjan ta' rkupru f'nofs Lulju, il-Membri tal-PE adottaw riżoluzzjoni fil-plenarja tat-23 ta' Lulju li fiha ġiet ippreżentata l-pożizzjoni tagħhom qabel in-negozjati mal-Kunsill. Il-Parlament laqa' l-ftehim dwar id-daqs globali tal-pjan ta' rkupru, iżda ddeplora t-tnaqqis fil-fondi li għandhom jiġu żborżati bħala għotjiet. Il-Membri tal-PE insistew ukoll li l-Parlament, bħala l-unika istituzzjoni tal-UE eletta direttament, għandu jkun involut bis-sħiħ fid-deċiżjonijiet dwar il-pjan ta' rkupru.


Il-ġenerazzjoni li jmiss tal-UE: il-pjan ta' rkupru tal-Kummissjoni

Il-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen, fis-27 ta' Mejju, svelat pjan ta' rkupru għall-Ġenerazzjoni li jmiss tal-UE bil-għan li tkun indirizzata l-ħsara kkawżata mill-pandemija u jsir investiment f'UE ekoloġika, diġitali, soċjali u aktar reżiljenti.

Skont il-proposta, il-Kummissjoni tissellef il-flus mis-swieq finanzjarji bl-użu tal-klassifikazzjoni ta' kreditu għolja li għandha, u dan għandu jiżgura kostijiet ta' self baxxi. Il-pjan tal-Kummissjoni ppreveda li EUR 500 biljun jitqassmu f'għotjiet; madankollu, il-mexxejja tal-UE naqqsu l-livell ta' għotjiet għal EUR 390 biljun fis-summit tagħhom bejn is-17 u l-21 ta' Lulju.

Il-fondi se jservu biex jintlaħqu l-objettivi tal-UE ta' newtralità klimatika u ta' trasformazzjoni diġitali, biex jingħata appoġġ soċjali u tal-impjieg kif ukoll biex jissaħħaħ ir-rwol tal-UE bħala parteċipant globali.

Il-pjan tal-Kummissjoni għall-fond ta' rkupru kien introdott matul is-sessjoni plenarja ta' Mejju flimkien ma' proposta riveduta għall-baġit 2021-2027 tal-UE li jammonta għal EUR 1,1 triljun. Il-mexxejja tal-UE naqqsu l-baġit propost għal EUR 1.074 triljun fis-summit tagħhom bejn is-17 u l-21 ta' Lulju, u dan ipprovoka protesti mill-Membri tal-PE li indikaw li l-programmi essenzjali qed jitpoġġew f'riskju.

Il-proposti huma suġġetti għal negozjati bejn il-Parlament u l-Istati Membri fil-Kunsill.

Previżjonijiet ekonomiċi koroh

L-aħħar previżjonijiet ekonomiċi, ippreżentati mill-Kummissjoni Ewropea fil-bidu ta' Mejju, juru li l-ekonomija ntlaqtek ferm ħażin minħabba l-kriżi tas-saħħa. Minħabba li l-persuni baqgħu d-dar u setturi sħaħ għalqu minnufih għal diversi xhur, din is-sena l-ekonomija tal-UE qed tiffaċċja l-possibbiltà ta' kontrazzjoni ta' 8.3 %, li hi ferm agħar mill-waqgħa tal-2009. F'Mejju l-Kummissjoni qalet li kienet qed tistenna li l-ekonomija tal-UE tonqos b' 7.4 % fl-2020.

Anke din il-previżjoni skoraġġanti tista' tissottovaluta l-iskala attwali tar-reċessjoni, minħabba li l-irkupru tal-attività ekonomika hu gradwali u dan jista' faċilment jitħarbat mit-tieni mewġa tal-coronavirus.

Kulħadd huwa affettwat: ħafna persuni għandhom biża' li jistgħu jitilfu l-impjieg tagħhom u mhumiex lesti li jonfqu, filwaqt li n-negozji qed jiffaċċjaw tħarbit fil-ktajjen tal-provvista tagħhom. Il-gvernijiet qed jaraw id-dħul mit-taxxa jaqa' u l-ispiża tal-welfare tiżdied, u dan iwassal għal defiċits fil-baġit, livelli ogħla ta' dejn u jispara 'l fuq il-kostijiet tas-self.

Hi meħtieġa risposta ambizzjuża

Quddiem l-iskala tad-diffikultajiet ekonomiċi, il-Membri tal-PE talbu azzjoni kuraġġuża u deċiżiva mill-Ewropa f'riżoluzzjoni adottata fil-15 ta' Mejju.

L-UE attwalment qed tfassal il-baġit fuq terminu twil li jmiss, u peress li r-risposta għall-kriżi attwali se tiddefinixxi l-iżviluppi għas-snin li ġejjin, il-Membri tal-PE qalu li mal-pjanijiet għall-baġit għandhom jiżdiedu l-miżuri ta' rkupru. Madankollu, il-Parlament insista li l-pakkett ta' rkupru għandu jkun fuq nett tal-ħtiġijiet tal-programmi eżistenti tal-UE u mhux jieħu l-fondi lil hinn minnhom.

Il-Membri tal-PE wissew li jekk ma jiġux issodisfati t-talbiet tagħhom għal żieda fil-baġit fit-tul, dawn jistgħu jużaw is-setgħa tagħhom ta' veto.

Il-fondi ta' rkupru għandhom imorru għal dawk l-aktar milquta mill-kriżi, iddikkjaraw il-Membri tal-PE. Huma riedu li l-akbar ammont ta' flus jitqassmu bħala għotjiet, minħabba li kien hemm tħassib li self jista' jpoġġi f'sitwazzjoni agħar il-finanzi tal-Istati Membri milquta mill-kriżi.

Ir-riżoluzzjoni ssuġġerixxiet li l-pakkett ta' rkupru għandu jkun finanzjat bil-ħruġ ta' "bonds ta' rkupru" fuq terminu twil garantiti mill-baġit tal-UE. Il-Membri tal-PE irrimarkaw ukoll il-ħtieġa ta' sorsi ġodda ta' dħul għall-baġit tal-UE; mod ieħor, baġit akbar jesiġi kontribuzzjonijiet diretti ogħla mill-Istati Membri.

L-UE se jeħtiġilha tipprijoritizza l-azzjonijiet klimatiċi u l-istrateġija diġitali, iddikjaraw il-Membri tal-PE, filwaqt li jżidu li għandu jinħoloq programm tas-saħħa ġdid tal-UE li jiżgura li l-provvisti mediċi jkunu disponibbli fl-UE kollha fi żmien ta' ħtieġa.

Skopri aktar x'inhi tagħmel l-UE biex tiġġieled il-kriżi tal-Covid-19 u ara l-iskeda tal-miżuri adottati.

©Photocreo Bednarek/AdobeStock