Regoli ġodda biex jiġi faċilitat il-crowdfunding fl-UE  

 
 

Aqsam din il-paġna ma' ħaddieħor: 

The EU is working to help investors and businesses seize the potential of crowdfunding © AdobeStock/Arpad Nagy-Bagoly  

Regoli ġodda tal-UE se jippermettu lill-pjattaformi ta' crowdfunding Ewropej jipprovdu opportunitajiet ġodda għal negozji ġodda u għall-investituri.

Fil-5 ta' Ottubru, il-Parlament Ewropew approva regoli ġodda li se jippermettu lill-pjattaformi ta' crowdfunding jipprovdu servizzi faċilment fis-suq uniku tal-UE. Dan se jwessa' l-ġabra ta' investituri potenzjali għal start-ups, innovaturi u kumpaniji żgħar u jipprovdi lill-investituri b'għażla akbar ta' proġetti u protezzjoni aħjar.

Il-pjattaformi ta' crowdfunding li joperaw f'aktar minn pajjiż wieħed tal-UE se jkollhom jikkonformaw ma' ġabra waħda biss ta' regoli bażiċi - ir-regolament il-ġdid - minflok ma' regoli differenti f'kull pajjiż. Id-direttiva ta' akkumpanjament għandha l-għan li twessa' l-aċċess għall-finanzi għal kumpaniji żgħar. Ir-regoli se japplikaw għall-fornituri ta' servizzi ta' crowdfunding Ewropej li jiġbru sa EUR 5 miljun għal kull proġett fis-sena.

 

Għaliex hija meħtieġa leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-crowdfunding?

Ir-regoli nazzjonali eżistenti dwar il-crowdfunding mhumiex uniformi u dan jissarraf f'inċertezza legali u jiskoraġġixxi l-investiment fi proġetti f'pajjiż differenti u fornituri ta' servizzi ta' crowdfunding milli joffru servizzi transfruntiera.

Dan għandu opportunitajiet limitati għall-kumpaniji li jistgħu jibbenefikaw minn investimenti minn għadd kbir ta' nies - speċjalment meta joperaw fi swieq iżgħar.

Filwaqt li r-rapport tal-Kummissjoni tal-2015 sab li fl-2013 u fl-2014, kienu għaddejjin proġetti ta' crowdfunding f'kull Stat Membru (UE28), b'206,908 proġett li ġabru total ta' EUR 2.3 biljun, hija nnutat li l-proġetti transfruntiera kienu jirrappreżentaw biss 8.5% tal-ammont miġbur fl-2013 u 7.3% fl-2014.


Ir-regoli l-ġodda kif se jipproteġu lill-investituri?

Wieħed mir-riskji ewlenin tal-crowdfunding huwa li d-deċiżjonijiet tal-investituri spiss ma jkunux ibbażati fuq data u jistgħu jiġu influwenzati mill-emozzjonijiet. Kumpaniji żgħar li jfallu jew dewmien fil-kunsinna tal-merkanzija huma fost l-aktar problemi komuni li l-investituri ma jbassrux.

Ir-regoli l-ġodda jirrikjedu li l-fornituri ta' servizzi ta' crowdfunding jagħtu lill-klijenti informazzjoni ċara dwar ir-riskji finanzjarji potenzjali ta' kull proġett. L-investituri għandhom jingħataw skeda bl-informazzjoni ewlenija dwar l-investiment għall-proġett, imħejjija minn sid il-proġett jew fil-livell tal-pjattaforma.


X'inhu l-finanzjament kollettiv? 
  • Negozji ġodda u kumpaniji innovattivi spiss ikollhom diffikultà biex jaċċedu għall-fondi permezz ta' mezzi tradizzjonali bħal self mill-banek. 
  • Il-fornituri ta' servizzi ta' crowdfunding jippermettulhom jagħmlu kuntatt ma' diversi investituri żgħar u jiġbru fondi mingħandhom, normalment permezz ta' pjattaformi diġitali.  

Il-passi li jmiss

Ir-regoli l-ġodda għall-fornituri ta' servizzi ta' crowdfunding Ewropej se japplikaw fi żmien sena mill-pubblikazzjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE.