Affarijiet tal-UE 

Prodotti għal din il-kategorija 

The MFF is the EU’s long-term budget and forecasts how much can be invested in policies that strengthen Europe’s future. It benefits regions, cities, farmers, universities, businesses and the public. Parliament has a central role in deciding the budget.        

Affarijiet tal-UE 
 

Il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) huwa pjan ta' kemm jista' jiġi investit f'politiki li jsaħħu l-futur tal-Ewropa. Aktar fil-filmat tagħna.

L-Ewropa kellha quddiemha sfidi kbar matul l-aħħar sitt xhur iżda qed tħares 'il quddiem u investiet f'soluzzjonijiet għat-tul. Biex tiġġieled l-effetti tal-COVID-19, l-Unjoni Ewropea rrilaxxat fondi bla preċedent biex issostni lill-persuni, l-impjiegi u r-riċerka. Biex jiffaċċa l-emerġenza tal-klima, il-Parlament kompla bil-ġlieda tiegħu għal politiki aktar ekoloġiċi u miri aktar ambizzjużi.        

Affarijiet tal-UE 
 

Sabiex tindirizza b'mod determinat il-konsegwenzi tal-COVID-19, il-Parlament kien favur soluzzjonijiet ambizzjużi u sostenibbli għall-persuni, l-ekonomija u l-klima.

Il-futur tal-Ewropa        

Affarijiet tal-UE 
 

L-MEPs ħadu l-inizjattiva li jqajmu diskussjoni dwar kif l-UE għandha tadatta ruħha biex tindirizza l-isfidi tal-lum bħall-migrazzjoni, l-ekonomija u s-sigurtà.

Berlin election workers with protective gloves and breathing masks open postal votes. ©Michael Dalder/Reuters/Adobe Stock        

Affarijiet tal-UE 
 

Hekk kif l-Ewropa tipprova trażżan il-kriżi tal-Covid19, il-Membri tal-Parlament Ewropew isostnu li l-ħarsien tad-demokrazija, tal-istat tad-dritt u tad-drittijiet fundamentali huwa kruċjali

Kif jaħdem il-Parlament waqt pandemija        

Affarijiet tal-UE 
 

Il-pandemija ġiegħlet lill-Parlament jillimita l-laqgħat fiżiċi u jaħdem mill-bogħod, iżda l-Membri tal-PE xorta jistgħu japprovaw miżuri urġenti tal-UE biex tiġi miġġielda l-pandemija.