Affarijiet tal-UE 

Prodotti għal din il-kategorija 

       

Affarijiet tal-UE 
 

Il-pandemija ġiegħlet lill-Parlament jillimita l-laqgħat fiżiċi u jaħdem mill-bogħod, iżda l-Membri tal-PE xorta jistgħu japprovaw miżuri urġenti tal-UE biex tiġi miġġielda l-pandemija.

       

Affarijiet tal-UE 
 

Il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) huwa pjan ta' kemm jista' jiġi investit f'politiki li jsaħħu l-futur tal-Ewropa. Aktar fil-filmat tagħna.

       

Affarijiet tal-UE 
 

Sabiex tindirizza b'mod determinat il-konsegwenzi tal-COVID-19, il-Parlament kien favur soluzzjonijiet ambizzjużi u sostenibbli għall-persuni, l-ekonomija u l-klima.

       

Affarijiet tal-UE 
 

L-MEPs ħadu l-inizjattiva li jqajmu diskussjoni dwar kif l-UE għandha tadatta ruħha biex tindirizza l-isfidi tal-lum bħall-migrazzjoni, l-ekonomija u s-sigurtà.