Tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-UE: miri nazzjonali għall-2030 

Aġġornata(a): 
 
Maħluq(a):   
 

Aqsam din il-paġna ma' ħaddieħor: 

Ir-regolament dwar il-qsim tal-isforz jistabbilixxi miri nazzjonali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra biex jgħin lill-UE tilħaq emissjonijiet netti ta’ CO2 żero sal-2050.

An electric car is charged in Munich, southern Germany, on September 9, 2021.  

Biex tgħin fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, l-UE stabbiliet miri ambizzjużi biex tnaqqas l-emissjonijiet tagħha tal-gassijiet serra. L-UE trid tilħaq in-newtralità klimatika sal-2050 u din il-mira, flimkien ma' mira interim ta' tnaqqis ta' 55% ta' emissjonijiet ta' CO2 sal-2030, huma stabbiliti fil-Liġi Ewropea dwar il-Klima. L-UE nediet diversi inizjattivi biex tilħaq dawn il-miri. Waħda minnhom hija r-regolament dwar il-kondiviżjoni tal-isforz, li qed jiġi aġġornat bħala parti mill-pakkett leġiżlattiv Lesti għall-mira 50 %.

X'inhija l-kondiviżjoni tal-isforzi?

 

Ir-regolament dwar il-kondiviżjoni tal-isforzi jistabbilixxi miri vinkolanti biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra għal kull pajjiż tal-UE f’setturi mhux koperti mill-iskema għall-iskambju tal-emissjonijiet, bħat-trasport, l-agrikoltura, il-bini u l-ġestjoni tal-iskart. Dawn is-setturi jammontaw għall-maġġoranza tal-gassijiet serra tal-UE (madwar 60 % tal-emissjonijiet totali tal-UE).


Biex jiggarantixxi li l-pajjiżi kollha jipparteċipaw fl-isforzi tal-UE biex jitnaqqsu l-emissjonijiet li ġejjin mis-setturi msemmija hawn fuq, ir-regolament dwar il-kondiviżjoni tal-isforz jistabbilixxi miri annwali vinkolanti tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra għall-pajjiżi tal-UE għall-perjodu 2021–2030 kif ukoll jistabbilixxi r-regoli għad-determinazzjoni tal-allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet u kif jiġi evalwat il-progress.


Il-Parlament ivvota fl-14 ta' Marzu 2023 biex jgħolli l-livell għat-tnaqqis tal-gassijiet serra sal-2030 minn 30% għal 40% meta mqabbel mal-livelli tal-2005.

X'inhuma l-objettivi nazzjonali proposti?

 

Għall-ewwel darba, il-pajjiżi kollha tal-UE huma mitluba jnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra tagħhom bejn 10 u 50%. Il-miri nazzjonali jvarjaw skont il-prodott gross domestiku per capita ta’ kull pajjiż u l-kosteffettività. Barra minn hekk, l-istati membri se jkollhom jiżguraw li ma jaqbżux l-allokazzjoni annwali tagħhom tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra.


Pajjiż tal-UE

Mira preċedenti tal-2030 meta mqabbla mal-2005

Mira ġdida għall-2030 meta mqabbla mal-2005 (proposta tal-Kummissjoni)

Il-Lussemburgu

-40%

-50%

L-Isvezja

-40%

-50%

Id-Danimarka

-39%

-50%

Il-Finlandja

-39%

-50%

Il-Ġermanja

-38%

-50%

Franza

-37%

-47.5%

In-Netherlands

-36%

-48%

L-Awstrija

-36%

-48%

Il-Belġju

-35%

-47%

l-Italja

-33%

-43.7%

L-Irlanda

-30%

-42%

L-Ispanja

-26%

-37.7%

Ċipru

-24%

-32%

Malta

-19%

-19%

Il-Portugall

-17%

-28.7%

Il-Greċja

-16%

-22.7%

Is-Slovenja

-15%

-27%

Ir-Repubblika Ċeka

-14%

-26%

L-Estonja

-13%

-24%

Is-Slovakkja

-12%

-22.7%

Il-Litwanja

-9%

-21%

Il-Polonja

-7%

-17.7%

Il-Kroazja

-7%

-16.7%

L-Ungerija

-7%

-18.7%

Il-Latvja

-6%

-17%

Ir-Rumanija

-2%

-12.7%

Il-Bulgarija

0%

-10%


Sors: Proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal aġġornament tar-Regolament (UE) 2018/842

Traffic jam ©AP Images/European Union-EP  

Il-pajjiżi se jkollhom flessibbiltà limitata dwar l-emissjonijiet li jistgħu jiffrankaw mis-snin preċedenti, jissellfu minn snin futuri jew dwar kemm jistgħu jinnegozjaw allokazzjonijiet ma’ pajjiżi oħra tal-UE.


Fuq talba tal-Parlament, informazzjoni dwar azzjonijiet nazzjonali taħt ir-regolament dwar il-kondiviżjoni tal-isforzi se tiġi ppubblikata f’forma aċċessibbli biex tiġi żgurata r-responsabbiltà mill-Istati Membri.


Ir-regoli għad iridu jiġu approvati formalment mill-pajjiżi tal-UE fil-Kunsill qabel ma jidħlu fis-seħħ.


Inizjattivi oħra biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra

Jeżistu miżuri oħra biex jgħinu lill-UE tilħaq l-impenji tagħha taħt il-Ftehim ta’ Pariġi dwar it-tibdil fil-klima:

Ara l-infografika dwar il-progress tal-UE lejn il-kisba tal-miri tagħha tal-2020 dwar it-tibdil fil-klima