Aqsam din il-paġna ma' ħaddieħor: 

Artikli 

X’tagħmel għalina l-UE? Hija tiżgura li l-ikel u l-prodotti tagħna huma sikuri. Hija tgħaqqad l-Ewropa b'infrastruttura sikura li tagħmel l-ivvjaġġar orħos u aktar faċli. Is-suq uniku jagħti opportunitajiet ta’ impjieg lil miljuni ta’ ċittadini tal-UE. U biex wieħed iċempel id-dar minn kwalunkwe pajjiż tal-UE, issa huwa orħos minn qatt qabel. Mhux ħażin, le?        

L-UE qatt għamlet xi ħaġa għalija, fil-verità? Ara dan il-video qasir biex tara l-benefiċċji kollha tas-sħubija fl-UE.

L-Unjoni Ewropea għadha relevanti? Bħala blokk kummerċjali, aħna aktar b'saħħitna flimkien milli weħidna. U flimkien jista' jkollna impatt ikbar fuq kwistjonijiet globali.        

Il-pajjiżi tal-UE jgawdu benefiċċji reali mill-fatt li ngħaqdu fi blokk wieħed. Ara l-video biex issir taf kif l-għaqda bejnietna tagħmel id-differenza.

Kont taf li inti teleġġi l-membru tal-Parlament Ewropew tiegħek direttament? Kull 5 snin l-Ewropej jistgħu jivvotaw fl-elezzjoni irrispettivament mill-pajjiż tal-UE li jgħixu fih. L-MEP tiegħek se jipproteġi l-interessi tiegħek, jikkonsulta mal-esperti u mal-partijiet ikkonċernati u jivvota f’ismek. Kun ċert li l-vuċi tiegħek qiegħda tinstema’.        

Iċ-ċittadini tal-UE jeleġġu l-Membri tal-Parlament Ewropew li jirrappreżentaw lilhom u l-interessi tagħhom

agħtini ikel u prodotti aktar sikuri. Tagħtini arja u ilma aktar nodfa. Tagħtini l-kapaċità li ngħix u naħdem kull fejn nixtieq. Tagħtini l-fakultà li nċempel bi prezzijiet domestiċi irrispettivament minn fejn inkun fl-UE. Tagħtini l-fakultà li nħallas billi nuża munita waħda fi 19-il pajjiż differenti. Dawn huma biss xi ftit mill-affarijiet li l-UE tagħtini.        

Aktarx m'intix konxju ta' dak kollu li tgawdi bis-saħħa tal-UE. Ara dan il-video qasir biex issir taf aktar

Il-Parlament Ewropew huwa l-istituzzjoni parlamentari eletta direttament tal-Unjoni Ewropea. Huwa għandu 751 membru, minn 28 pajjiż tal-UE, fi 8 gruppi politiċi, u jirrappreżenta lil 510 miljun persuna.        

Il-Parlament Ewropew jirrappreżentaw 447 miljun ċittadin tal-UE. Ara l-video biex tiskopri kif huwa kompost u dettalji oħra.

Qatt ħsibt dwar kemm tiswiek l-UE? Sempliċi: €0.79 kuljum. Jiġifieri inqas minn pakkett chewing gum u inqas minn nofs kikkra kafè kuljum. U l-aqwa aħbar hija li 94 % ta’ dawk il-flus imorru dritt lura lejn pajjiżi tal-UE.        

L-UE tiswielek madwar nofs kikkra kafè kuljum! Anqas minn ewro kuljum għal kull wieħed u waħda miċ-ċittadini tagħha! Ara l-video biex issir taf kif tiffunzjona.

L-UE hi unjoni politika u ekonomika magħmula minn 28 Stat Membru. Iċ-ċittadini tagħha jużaw l-istess munita, għandhom suq wieħed u storja u kultura komuni.        

Fl-UE, aħna magħquda fid-diversità. Ara l-video biex issir taf aktar.