Soċjetà 

Prodotti għal din il-kategorija 

cover picture for Covid19 timeline of EU actions        

Soċjetà 
 

L-UE qed tieħu ħafna miżuri biex tindirizza l-pandemija tal-coronavirus u l-impatt tagħha. Agħti ħarsa lejn il-kronoloġija tagħna biex tikseb stampa ċara skont it-tema.

cover picture for road safety infographic        

L-UE għandha rekord tajjeb ħafna fis-sikurezza fit-toroq, iżda liema pajjiżi huma l-aktar sikuri?Skopri ċ-ċifri tal-UE dwar il-fatalitajiet fit-toroq skont il-pajjiż, l-età, is-sess u aktar.

Climate Change illustration image. Photo by Ezra Comeau-Jeffrey on Unsplash        

Soċjetà 
 

Il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima hija prijorità għall-Parlament. Hawn taħt issib id-dettalji tas-soluzzjonijiet li qed jaħdmu fuqhom l-UE u l-Parlament.