Id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa: fatti u ċifri (infografika) 

 
 

Aqsam din il-paġna ma' ħaddieħor: 

Qabel Jum in-Nisa 2020, kun af dwar l-inugwaljanzi li għadhom jeżistu bejn in-nisa u l-irġiel fl-UE.

L-2020 jimmarka l-25 sena mill-adozzjoni tad-Dikjarazzjoni ta' Beijing tan-NU, immirata lejn l-avvanz tan-nisa madwar id-dinja, l-10 anniversarju tal-UN Women – iddedikat għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa – u ħames snin mill-adozzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, li waħda minnhom hija l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel.

Allura, fejn ninsabu? Sar progress, iżda għad hemm inugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, inkluż fis-suq tax-xogħol. Bħala medja, in-nisa fl-UE jitħallsu inqas mill-irġiel.

Biex nifhmu d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa 
  • Id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa hija d-differenza fil-pagi medji bejn l-irġiel u n-nisa.  
  • Id-differenza mhux aġġustata bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa hija dik bejn il-qligħ gross medju fis-siegħa taż-żewġ sessi espressa bħala perċentwal tal-qligħ tal-irġiel. Ma tqisx l-edukazzjoni, l-età, is-sigħat maħduma jew it-tip ta' impjieg.  
  • Id-data tinkludi biss kumpaniji b'10 impjegati jew aktar. 

Kemm hija kbira d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa fl-UE?

Bħala medja fl-UE, in-nisa jaqilgħu kważi 15% anqas fis-siegħa mill-irġiel. Hemm differenzi kbar ħafna bejn l-Istati Membri: l-akbar differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa ġiet irreġistrata fl-Estonja (23%), filwaqt li l-pajjiż tal-UE bid-differenza l-aktar baxxa bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa huwa r-Rumanija.

Id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa skont il-pajjiżi tal-UE  

Differenza iżgħar bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa ma tfissirx neċessarjament aktar ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Ħafna drabi dan jiġri f'pajjiżi b'rata ta' impjieg tan-nisa aktar baxxa. Differenza kbira bejn il-pagi tista' tindika li n-nisa huma aktar ikkonċentrati f'setturi b'paga baxxa jew li proporzjon sinifikanti minnhom jaħdmu part-time.


In-nisa u l-irġiel fis-suq tax-xogħol

Ir-raġunijiet tad-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa mhumiex sempliċi – jeħtieġ li jitqiesu ħafna fatturi. Din hija marbuta ma' ħafna aktar mill-kwistjoni ta' paga ugwali għal xogħol ugwali.


In-nisa u l-irġiel fis-suq tax-xogħol  

Għalkemm aktar nisa milli rġiel itemmu l-edukazzjoni għolja fl-UE, dawn huma rappreżentati anqas fis-suq tax-xogħol. Kważi 30 % tan-nisa fl-UE jaħdmu part-time, u huwa ferm aktar probabbli li jieqfu jaħdmu biex jieħdu ħsieb it-tfal u l-qraba.

Id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa tinbidel bl-età – għandha t-tendenza li tkun aktar baxxa meta l-persuni jibdew jaħdmu għall-ewwel darba u aktar tard tikber, għalkemm dawn ix-xejriet ivarjaw bejn il-pajjiżi. Id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa tvarja wkoll skont l-industrija, u fl-2017 kienet ogħla fis-settur privat milli fis-settur pubbliku fil-maġġoranza tal-pajjiżi tal-UE.

Raġuni importanti għad-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa hija li għadd kbir ta' nisa jaħdmu f'setturi fejn il-pagi huma relattivament baxxi filwaqt li numru żgħir ta' nisa jaħdmu f'setturi b'pagi ogħla. Pereżempju, bħala medja fl-UE, fl-2018 kien hemm aktar xjentisti u inġiniera rġiel milli nisa – 59% meta mqabbla ma' 41%. In-nisa jkopru biss 33% tal-pożizzjonijiet maniġerjali fl-UE.

Id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa tfisser li n-nisa huma f'riskju ogħla ta' faqar f'età avvanzata. Fl-2018, in-nisa fl-UE ta' 'l fuq minn 65 sena rċevew pensjonijiet li bħala medja kienu 30% aktar baxxi mill-pensjonijiet tal-irġiel. Is-sitwazzjoni bejn l-Istati Membri hija differenti hawnhekk ukoll – minn diskrepanza fil-pensjonijiet ta' 43% fil-Lussemburgu għal 1% fl-Estonja.

Aktar tagħrif dwar dak li qed jagħmel il-Parlament biex inaqqas id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa.