Il-Parlament Ewropew lest jagħmel il-parti tiegħu biex intaffu l-impatt tal-Covid-19  

Aġġornata(a): 
 
Maħluq(a):   
 

Aqsam din il-paġna ma' ħaddieħor: 

© Stephen Davies / Adobe Stock  

Il-Parlament Ewropew huwa kommess li jgħin lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jilqgħu għall-coronavirus u jindirizzaw l-impatt soċjoekonomiku tat-tifqigħa.

L-appoġġ tal-Parlament


Il-Parlament adotta tliet proposti biex jgħin lin-nies u lin-negozji jindirizzaw il-kriżi f'sessjoni plenarja straordinarja fis-26 ta' Marzu. Il-miżuri li ġew approvati huma:

Il-Parlament adotta miżuri addizzjonali fis-sessjoni plenarja straordinarja tas-16 u s-17 ta' April:

  • Flessibbiltà massima biex il-fondi strutturali tal-UE li għadhom ma ntużawx jiġu utilizzati fil-ġlieda kontra l-impatt tal-COVID-19 fuq in-nies
  • Appoġġ imsaħħaħ għas-sajjieda, il-ħaddiema tal-akkwakultura u l-produtturi agroalimentari
  • Il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn se jkompli jagħti assistenza fejn l-aktar hi meħtieġa

Barra minn hekk, il-MPE ivvotaw favur pjanijiet biex jilliberaw aktar minn EUR 3 biljun ħalli jappoġġjaw is-sistemi tal-kura tas-saħħa fil-pajjiżi tal-UE u adottaw riżoluzzjoni li titlob pakkett ta' rkupru massiv u Fond ta' Solidarjetà għall-Coronavirus.


Il-proposti adottati mill-Parlament huma parti mir-rispons koordinat tal-UE kontra l-impatt tal-pandemija tal-coronavirus, stabbilit mill-Kummissjoni Ewropea fit-13 ta' Marzu.


Ara l-miżuri kollha hawnhekk.


Il-President tal-Parlament David Sassoli laqa' l-miżuri li l-Kummissjoni ħabbret biex tindirizza l-Covid-19.


Il-President Sassoli qal li l-Parlament kien impenja ruħu li japprova dawn il-miżuri bla dewmien.


"Il-Covid-19 ifisser li kulħadd għandu l-obbligu jkun responsabbli u kawt. Dan huwa mument delikat għalina lkoll. Il-Parlament se jibqa' jaħdem biex jaqdi dmirijietu. L-ebda virus ma jista' jwaqqaf id-demokrazija."

Strateġija tal-UE biex timmaniġġja t-tifqigħa


Il-Kummissjoni tipproponi miżuri biex:

  • Niżguraw li s-sistemi tas-saħħa jkollhom il-provvisti li jeħtieġu billi nżommu sħaħ l-integrità tas-Suq Uniku u l-ktajjen tal-produzzjoni u tad-distribuzzjoni.
  • Insostnu lin-nies biex id-dħul u l-impjiegi tagħhom ma jintlaqtux b'mod sproporzjonat u biex ma nħallux li l-kriżi tħalli effetti permanenti;
  • Insostnu l-impriżi u niżguraw li l-likwidità tas-settur finanzjarju tkun tista' tkompli tirfed l-ekonomija
  • Inħallu lill-Istati Membri tal-UE jaġixxu b'mod deċiżiv u koordinat, inkluż permezz ta' rilassament tar-regoli dwar l-għajnuna mill-istat u l-miżuri ta' appoġġ.