Regoli tal-IA: x'jixtieq il-Parlament Ewropew 

Aġġornata(a): 
 
Maħluq(a):   
 

Aqsam din il-paġna ma' ħaddieħor: 

Skopri kif il-Membri tal-PE jixtiequ jsawru l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-intelliġenza artifiċjali biex jagħtu spinta lill-innovazzjoni u jiżguraw is-sikurezza u d-drittijiet tal-bniedem.

Infographic with facts and figures  

L-IA hija parti ewlenija mit-trasformazzjoni diġitali tas-soċjetà. Huwa diffiċli li nimmaġinaw ħajja mingħajr l-użu tal-IA f'ħafna oġġetti u servizzi u se jkun hemm aktar tibdil fix-xogħol, fin-negozju, fil-finanzi, fis-saħħa, fis-sigurtà, fil-biedja u f'oqsma oħra. L-IA hija wkoll ċentrali għall-patt ekoloġiku tal-UE u għall-irkupru wara l-Covid-19.

L-UE qed tħejji l-ewwel sett ta' regoli tagħha biex timmaniġġja l-opportunitajiet u t-theddid tal-IA, hi u tiffoka fuq li tinħoloq fiduċja fl-IA, inkluż l-immaniġġjar tal-impatt potenzjali tal-IA fuq l-individwi, is-soċjetà u l-ekonomija, filwaqt li tipprovdi ambjent li fih ir-riċerkaturi, l-iżviluppaturi u n-negozji Ewropej jistgħu jirnexxu. Il-Kummissjoni trid tagħti spinta lill-investiment privat u pubbliku fit-teknoloġiji tal-IA għal €20 biljun fis-sena.

Tgħallem aktar dwar kif l-UE qed tgħin biex issawwar trasformazzjoni diġitali fl-Ewropa tal-IA fil-liġi kriminali.

Infographic with facts and figures  

Il-ħidma tal-Parlament dwar il-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-IA

Il-Parlament qed jaħdem fuq il-proposta tal-Kummissjoni, ippreżentata fil-21 ta’ April 2021, biex l-Ewropa tinbidel fiċ-ċentru globali għal IA affidabbli.

B'antiċipazzjoni ta' proposta tal-Kummissjoni dwar l-IA, mistennija li titressaq fil-bidu tal-2021, il-Parlament waqqaf kumitat speċjali għall-intelliġenza artifiċjali f'era diġitali (AIDA) biex janalizza l-impatt tal-intelliġenza artifiċjali fuq l-ekonomija tal-UE. Ir-rapport finali tal-kumitat li l-MPE adottaw f'Mejju 2022 jinkludi proposta għal Pjan Direzzjonali tal-UE għall-IA - approċċ olistiku għal pożizzjoni komuni u fit-tul li jenfasizza l-valuri, l-objettivi u l-valuri ewlenin tal-UE relatati mal-IA. "B'dan ir-rapport, nuru biċ-ċar l-IA se tkun ta' spinta għad-diġitalizzazzjoni u bidla fil-logħba fil-kompetizzjoni diġitali globali," qal l-MPE ewlieni Axel Voss (PPE, il-Ġermanja).

Fl-20 ta’ Ottubru 2020, il-Parlament adotta tliet rapporti li jiddeskrivu kif l-UE tista’ tirregola bl-aħjar mod l-IA filwaqt li tagħti spinta lill-innovazzjoni, l-istandards etiċi u l-fiduċja fit-teknoloġija.

Wieħed mir-rapporti jiffoka fuq kif jiġu żgurati s-sigurtà, it-trasparenza u r-responsabbiltà, jiġu evitati preġudizzji u diskriminazzjoni, tittrawwem ir-responsabbiltà soċjali u ambjentali, u jiġi żgurat ir-rispett għad-drittijiet fundamentali. "Iċ-ċittadin huwa fiċ-ċentru ta' din il-proposta," qal l-awtur tar-rapport Ibán García del Blanco (S&D, Spanja).

Axel Voss (PPE, il-Ġermanja) kiteb ir-rapport tal-Parlament dwar reġim ta’ responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali. Jispjega li l-għan huwa li jiġu protetti l-Ewropej filwaqt li fl-istess ħin tiġi provduta ċ-ċertezza legali meħtieġa biex titħeġġeġ l-innovazzjoni. "Mhux qed nimbottaw għar-rivoluzzjoni. Għandu jkun hemm regoli uniformi għan-negozji, u l-liġi eżistenti għandha titqies," qal.

Rigward id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, il-Parlament enfasizza l-importanza ta' sistema effettiva għal aktar żvilupp tal-IA, inkluża l-kwistjoni tal-privattivi u proċessi kreattivi ġodda. Fost il-kwistjonijiet li jridu jiġu solvuti hemm is-sjieda tal-proprjetà intellettwali ta' xi ħaġa żviluppata kompletament mill-IA, qal l-awtur tar-rapport Stéphane Séjourné (Renew, Franza).

Fl-20 ta’ Jannar 2021, il-Parlament ippropona linji gwida għall-użu militari u mhux militari tal-IA, speċjalment f’oqsma bħall-militar, il-ġustizzja u s-saħħa. “L-IA qatt m’għandha tissostitwixxi jew teħles lill-bnedmin mir-responsabbiltà tagħhom,” qal Gilles Lebreton (ID, Franza), l-MPE inkarigat mill-proposti. Il-MPE enfasizzaw il-ħtieġa ta' sorveljanza umana tas-sistemi tal-IA użati fid-difiża u tennew is-sejħa tal-Parlament biex jiġu pprojbiti l-armi letali awtonomi li jaħdmu bl-IA.

Fid-19 ta’ Mejju 2021, il-Parlament adotta rapport dwar l-użu tal-IA fl-edukazzjoni, il-kultura u s-settur awdjoviżiv, fejn appella biex it-teknoloġiji tal-IA jitfasslu b’mod li jipprevjenu l-preġudizzju tal-ġeneru, soċjali jew kulturali u jipproteġu d-diversità. "L-intelliġenza artifiċjali għandha tiġi mħarrġa biex ma tirreplikax id-diskriminazzjoni," qalet l-MPE ewlenija Sabine Verheyen (PPE, il-Ġermanja).

Ġurnata wara, il-Parlament talab lill-Kummissjoni biex tkompli tindirizzal-isfidi maħluqa mit-trasformazzjoni diġitali, billi tiffoka fuq l-IA bħala teknoloġija li tista’ tippermetti u tappoġġja s-setturi pubbliċi u privati tal-Ewropa fit-tranżizzjoni diġitali. "Biex nieħdu vantaġġ sħiħ mill-possibbiltajiet tal-IA, jeħtieġ li nagħtu lin-negozji stabbiliti kif ukoll dawk ġodda spazju għall-innovazzjoni u nappoġġaw l-investiment," qalet l-MPE ewlenija Deirdre Clune (PPE, l-Irlanda).

Fis-6 ta’ Ottubru 2021, il-MPE talbu salvagwardji b’saħħithom meta l-għodod tal-intelliġenza artifiċjali jintużaw mill-pulizija, u talbu projbizzjoni permanenti fuq ir-rikonoxximent awtomatizzat tan-nies fi spazji pubbliċi kif ukoll it-trasparenza tal-algoritmi biex tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni. "Mhijiex kwistjoni dwar jekk is-sistemi tal-AI għandhomx il-potenzjal li jirriżultaw f'riżultati razzjali preġudikati u diskriminatorji. Fil-fatt nafu biċ-ċert li dan huwa l-każ," qal il-membru Bulgaru tal-S&D Petar Vitanov, il-MPE ewlieni għal din il-kwistjoni.