Ftehimiet kummerċjali: dak li qed taħdem fuqu l-UE  

Aġġornata(a): 
 
Maħluq(a):   
 

Aqsam din il-paġna ma' ħaddieħor: 

Ftehimiet kummerċjali tal-UE  

L-UE tinnegozja ftehimiet kummerċjali varji madwar id-dinja kollha, iżda dawn jiddependu mill-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew. Aqra l-ħarsa ġenerali tagħna tan-negozjati li għaddejjin.

Matul is-seduta plenarja ta' Diċembru, il-Membri tal-PE vvutaw fuq ftehim kummerċjali propost mal-Ġappun, iżda dan m'huwiex l-uniku ftehim li l-UE qed taħdem fuqu.

L-importanza tal-ftehimiet kummerċjali

Il-ftehimiet kummerċjali huma importanti ħafna għall-UE peress li huma forza motriċi ewlenija tat-tkabbir ekonomiku. Fl-2015 l-UE kienet l-akbar esportatur u importatur dinji ta' prodotti u servizzi, b'kopertura ta' 32.15 % tal-kummerċ globali, qabel l-Istati Uniti (12.01 %) u ċ-Ċina (10.68 %). Il-ftehimiet kummerċjali ġodda joħolqu opportunitajiet ġodda ta' negozju għall-kumpaniji Ewropej, u dan iwassal għall-ħolqien ta' aktar impjiegi, filwaqt li l-konsumaturi jistgħu jistennew aktar għażla u prezzijiet aktar baxxi.

Hemm tħassib li l-ftehimiet kummerċjali jistgħu jwasslu għat-telf ta' impjiegi f'ċerti setturi minħabba ż-żieda fil-kompetizzjoni, iżda dawn il-ftehimiet dejjem joħolqu aktar impjiegi milli jeqirdu. Tħassib ieħor huwa li dawn jistgħu jwasslu biex l-istandards ta' kwalità għolja għal prodotti bħall-ikel jiddgħajfu. Madankollu, peress li l-UE tirrappreżenta suq daqstant kbir, hija tinsab f'pożizzjoni tajba biex timponi l-istandards tagħha fuq il-kumpaniji barranin. Għall-Membri tal-PE, l-istandards ta' kwalità huma dejjem linja ħamra fil-ftehimiet kummerċjali u kwalunkwe tentattiv biex dawn jitbaxxew, għalihom jaf ikun raġuni biex jirrifjutawhom. Barra minn hekk, in-negozjaturi tal-UE ta' spiss jinkludu klawżoli dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tax-xogħol fil-ftehimiet kummerċjali biex jgħinu fit-titjib tas-sitwazzjoni fil-pajjiż li nkunu qed ninnegozjaw miegħu.

Aqra aktar dwar il-globalizzazzjoni:kif il-Parlament Ewropew qed jiżgura li taħdem sew


Tipi ta' ftehimiet

L-UE għandha tipi differenti ta' ftehimiet fis-seħħ mal-pajjiżi. Huma jistgħu jiffokaw fuq it-tnaqqis jew l-eliminazzjoni tal-ostakli tariffarji jew fuq l-istabbiliment ta' unjoni doganali bit-tneħħija tad-dazji doganali u l-istabbiliment ta' tariffa doganali konġunta fuq l-importazzjonijiet barranin.

Madankollu, dawn ma jirrigwardawx biss it-tariffi. Jistgħu jkunu wkoll dwar l-investimenti u dwar kif jiġi trattat tilwim li jinvolvi l-investimenti. Pereżempju, meta kumpanija tħoss li deċiżjoni tal-gvern taffettwa l-investiment tagħha f'dak il-pajjiż. L-ostakli mhux tariffarji, bħalma huma l-istandards tal-prodotti, ukoll huma ta' importanza vitali (pereżempju l-UE pprojbixxiet ċerti ormoni fit-trobbija tal-bhejjem tal-ifrat minħabba preokkupazzjonijiet marbuta mas-saħħa).


L-Amerka ta' Fuq

Il-ftehim ta' kummerċ ħieles mal-Kanada, magħruf bħala l-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) daħal fis-seħħ b'mod proviżorju fil-21 ta' Settembru 2017. Dan se jidħol fis-seħħ ladarba l-pajjiżi kollha tal-UE jkunu rratifikaw il-ftehim.

Is-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP) mal-Istati Uniti kienet kontroversjali ħafna minħabba t-tħassib dwar l-istandards tal-prodotti u s-soluzzjoni tat-tilwim dwar investiment. In-negozjati waqfu sa ma jingħata avviż ieħor fi tmiem l-2016.


L-Asja

Il-Membri tal-PE vvotaw dwar ftehim kummerċjali mal-Ġappun matul is-seduta plenarja ta' Diċembru.

Ma hemm l-ebda negozjat ta' kummerċ ħieles maċ-Ċina, iżda hemm diskussjonijiet oħra bħal pereżempju negozjati għal ftehim komprensiv ta' investiment bejn l-UE u ċ-Ċina. Dawn in-negozjati ġew imnedija f'Novembru 2013 u l-aħħar ċiklu ta' negozjati sar fid-29 u t-30 ta' Ottubru 2018.

In-negozjati ma' pajjiżi Asjatiċi oħra:


  • Singapore (il-Membri tal-PE mistennija jivvotaw dwar il-ftehim kummerċjali matul is-seduta plenarja f'Marzu 2019)
  • Il-Malasja (iż-żewġ naħat qed jivvalutaw jekk hemmx bażi komuni biżżejjed biex jerġgħu jibdew it-taħditiet)
  • Il-Vjetnam (il-ftehim ta' kummerċ ħieles qed jitħejja biex jiġi ffirmat)
  • L-Indoneżja (din is-sena saru negozjati oħra)
  • It-Tajlandja (l-UE lesta li terġa' tibda t-taħditiet)
  • Il-Filippini (għad m'hemmx data għaċ-ċiċklu ta' negozjati li jmiss)
  • Il-Myanmar (għad m'hemmx data stabbilita għaċ-ċiklu li jmiss)
  • L-Indja (iż-żewġ naħat jinsabu fil-proċess li jivvalutaw l-eżiti tat-taħditiet)

L-Oċeanja

In-negozjati għal ftehim kummerċjali komprensiv mal-Awstralja tnedew fit-18 ta' Ġunju 2018. In-negozjati għal ftehim ma' New Zealand tnedew fil-21 ta' Ġunju 2018. Fiż-żewġ każijiet, minn dak iż-żmien 'l hawn, saru ċikli ta' taħditiet ulterjuri.

Ftehimiet kummerċjali tal-UE  

L-Amerka Latina

Fl-Amerka Latina l-aħħar ċiklu ta' taħditiet mal-pajjiżi tal-Mercosur sar fl-10-14 ta' Settembru 2018. Id-data taċ-ċiklu li jmiss għad trid tiġi kkonfermata.

In-negozjati mal-Messiku dwar il-modernizzazzjoni tal-Ftehim Globali UE-Messiku bdew f'Ġunju 2016. Fil-21 ta' April 2018 intlaħaq ftehim politiku u t-test legali sħiħ mistenni jiġi ffinalizzat sa tmiem is-sena.

L-aħħar ċiklu ta' negozjati maċ-Ċilì sar f'Mejju 2018 u d-data għal dak sussegwenti għad trid tiġi ddeterminata.


In-Nofsinhar tal-Mediterran u l-Lvant Nofsani

Hemm diversi ftehimiet, inklużi ftehimiet ta' assoċjazzjoni li jagħtu spinta, b'mod speċjali, lill-kummerċ tal-prodotti. Hemm ukoll taħditiet dwar l-espansjoni ta' dawn il-ftehimiet f'oqsma bħall-agrikoltura u l-istandards industrijali ma' pajjiżi individwali.


Il-Kummerċ fis-Servizzi

Il-Ftehim dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (TiSA), attwalment qed jiġi nnegozjat minn 23 membru tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), inkluża l-UE. Flimkien, il-pajjiżi parteċipanti jirrappreżentaw 70 % tal-kummerċ dinji fis-servizzi. It-taħditiet ġew sospiżi fl-aħħar tal-ħarifa tal-2016 u l-passi li jmiss għad iridu jiġu ddeterminati.


Ir-rwol tal-Parlament

Mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fl-2009, il-ftehimiet kummerċjali jeħtieġu l-approvazzjoni tal-Parlament qabel ma jkunu jistgħu jidħlu fis-seħħ. Jeħtieġ ukoll li l-Membri tal-PE jiġu aġġornati b'mod regolari dwar il-progress matul in-negozjati.

Il-Parlament diġà wera li mhux se joqgħod lura milli juża l-veto tiegħu jekk ikun hemm preokkupazzjonijiet serji. Pereżempju, fl-2012 il-Membri tal-PE rrifjutaw il-Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni (ACTA).

Iċċekkja l-infografika tagħna dwar il-pożizzjoni tal-UE fil-kummerċ dinji.

Dan l-artikolu oriġinarjament ġie ppubblikat fid-19 ta' Ottubru 2016 iżda ġie aġġornat fil-5 ta' Diċembru 2018 biex tiġi inkluża l-informazzjoni disponibbli l-iktar reċenti.