Il-kontribwenti jixirqilhom protezzjoni effettiva tal-baġit tal-UE u tal-istat tad-dritt 

Stqarrija 
Is-sessjoni plenarja 
 
 

Aqsam din il-paġna ma' ħaddieħor: 

L-MPE ddibattew l-aħħar proposti biex issir konnessjoni bejn il-fondi tal-UE mar-rispett tal-istat tad-dritt. ©EP2020  

Il-MPE enfasizzaw li l-proposti reċenti tal-Kunsill ma kinux biżżejjed biex joħolqu strument prattiku li jorbot il-fondi tal-UE mar-rispett tal-istat tad-dritt.

Fid-dibattitu plenarju tat-Tnejn, il-biċċa l-kbira tal-MPE kkritikaw il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar il- “mekkaniżmu ta’ kondizzjonalità tal-istat tad-dritt” adottata l-ġimgħa li għaddiet, u qalu li mhux ser jinħoloq strument li qatt jista’ jiġi attivat fil-prattika. Bi ksur kontinwu tal-istat tad-dritt u l-korruzzjoni importanti f’xi pajjiżi tal-UE, l-UE tatha liċ-ċittadini u l-kontribwenti tagħha biex tipproteġi b’mod effettiv il-baġit tal-UE. Xi wħud saħansitra appellaw lill-UE biex twaqqaf il-finanzjament tal-ksur tad-drittijiet fundamentali fl-istati membri.


Il-Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea ngħataw it-tort minn xi MPE li ħolqu ideoloġija li tippermetti li jiġu attakkati Stati Membri individwali.


Michael Roth tal-Kunsill enfasizza l-fatt li l-Kunsill u l-Parlament fl-aħħar qablu dwar il-ħtieġa għal tali strument, bil-pajjiżi kollha tal-UE kapaċi jaċċettaw il-proposta attwali, u issa hemm l-opportunità unika li jfasslu l-kontenut tiegħu flimkien. Huwa talab l-għajnuna tal-Parlament biex iqarreb il-pożizzjonijiet tal-leġiżlaturi lejn xulxin, u esprima t-tama tiegħu li l-Parlament jappoġġa l-adozzjoni rapida tal-istrument.


Ara d-dikjarazzjonijiet ta’ ftuħ mill-Presidenza tal-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea fuq EbS +


Erġa’ ara l-ewwel rawnd ta’ kelliema tal-gruppi politiċi tal-PE fuq Ebs +

Erġa’ ara d-dibattitu sħiħ

In-negozjati dwar il-baġit fit-tul li jmiss tal-UE u r-Riżorsi Proprji għadhom għaddejjin

It-tnejn ukoll, il-membri tat-tim ta’ negozjaturi tal-Parlament dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) u r-Riżorsi Proprji (OR) kienu f’kuntatt mal-Kunsill tal-UE għas-sitt ċiklu ta’ taħditiet dwar il-baġit fit-tul li jmiss tal-UE u sorsi ġodda ta’ dħul tal-UE. Huma ma laħqux avvanz, la dwar il-kwistjoni taż-żidiet għal 15-il programm emblematiċi tal-UE, u lanqas dwar kwistjonijiet oħra.

Wara t-taħditiet, it-tim tan-negozjati organizza konferenza stampa. Tista’ ssib sommarju tagħha permezz ta’ lista tal-kwotazzjonijiet tagħhom, bil-vidjo integrat, kollha fuq din il-paġna web.

Ara l-aħħar stqarrija għall-istampa tagħhom (28/09/2020).